image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Ze sborových oznámení

2. 5. 2021

Písně:   122, 673, 411, 684    varhaník: Šimůnek, Běťák
Čtení:    Ef 2, 14 – 22     služba: Coufal, Beneš
Kázání: Ž 122


1)    Včera se tu sešlo na sborové brigádě spousta lidí, kteří uklidili zahradu a kostel, aby se tu mohly konat bohoslužby. Práce bylo moc, a tak děkujeme všem těmto bratřím a sestrám, kteří svátek práce zasvětili práci pro sbor.
2)    Od dnešní neděle se opět scházíme k bohoslužbám v ko-stele v původních časech v Rožnově v 8h a v kostele ve Stříteži v 9:30h. Bohoslužeb se účastníme podle aktuálně platných vládních nařízení s povinnými dvoumetrovými rozestupy, s respirátory po celou dobu bohoslužeb a s dsinfekcí rukou při příchodu a odchodu. Zároveň máme radost, že byla zrušena podmínka omezení počtu návštvníků bohoslužeb a byl zrušen zákaz hromadného zpěvu.
3)    Ve Stříteži byla obnovena Nedělní škola pro školní i předškolní děti.
4)    Zároveň jsme zachovali přímé přenosy bohoslužeb pro všechny ty, kdo se jich nemohou nebo nechtějí z různých důvodů zúčastnit. Živý přenos bohoslužeb je realizován z rožnovského evangelického kostela v 8h ráno a je možné jej shlédnout na internetu i dodatečně ze záznamu.
5)    Poslední on-line biblická hodina bude tento čtvrtek v 17h.
6)    Další čtvrtek 13. května je svátek Nanebevstoupení Páně. Bohoslužby budou ve Stříteži v 16:30 a v Rožnově v 18h.
7)    Staršovstvo rozhodlo o posunutí termínu konání sborového shromáždění na neděli 27. června po bohoslužbách ve Stříteži.
8)    V rámci iniciativy k podpoře financování sboru jsou k on-line přenosům bohoslužeb připojena motivační i vtipně pojatá videa, povzbuzující ke štědrému dárcovství v církvi v době nastupujícího samofinancování. Můžete je shlédnout v on-line přenosu na konci bohoslužeb, nebo když si dodatečně pustíte záznam.
1)    Během měsíce dubna se konala velikonoční sbírka na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty, která letos vynesla úctyhodných 19.800,- Kč, což výrazně převyšuje obvyklou výši této sbírky v minulých letech.
2)    Nejpozději do konce května je možné si u br. Ondřeje Srby nebo u br. faráře objednat za zvýhodněnou cenu 490,- Kč nový Evangelický zpěvník, který vyjde koncem tohoto roku.
3)    Oznamujeme, že dne 26. dubna zemřel br. farář Stanislav Kaczmarczyk, který naposled působil ve sboru v Českém Těšíně a před časem navštívil i naše bohoslužby ve Stříteži.
4)    Příští neděli bude při bohoslužbách kázat br. farář Mikuláš Vymětal, který má v ČCE funkci faráře pro menšiny.
5)    Staršovstvo podalo na synodní radu žádost o zřízení místa pastorační pracovnice v našem sboru. Pokud synodní rada naší žádosti vyhoví, ujme se této činnosti od 1. září 2021 ses. Jana Peřtová. Už od května však bude sestra Peřtová pracovat ve sboru na dohodu. Její pracovní náplní bude především práce s dětmi a mládeží, ale i další činnosti.
6)    Na příští neděli, kdy je svátek všech maminek, připravují děti pod vedením Jany Peřtové poděkování všem mamin-kám v rámci bohoslužeb. Více o tom poví ses. Peřtová sama…
7)    Nakonec přečtu povzbuzující dopis našeho seniorátního výboru pro všechny sbory seniorátu…