image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Kontakt

Název:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Stříteži nad Bečvou

Adresa:
756 52 Střítež nad Bečvou č. 120

Představitelé sboru:
Mgr. Josef Hurta, farář
Ing. Martin Beneš, kurátor

IČ: 47658983

bankovní spojení:  101159432 / 0300

Pro členské platby používejte přidělené VS:

1) Salár - dar od členů sboru sloužící na po-krytí provozních nákladů vašeho sboru. VS: 101010XXXX

2) Jeronýmova Jednota - celocírkevní sbírka určená k poskytování darů a půjček sborům, které provádějí nákladné opravy a údržby církevních objektů. Probíhá vždy od začátku roku do konce května. VS: 102010XXXX

3) Dar sboru - účelový dar na fond oprav a investic v rámci sboru. VS: 103010XXXX

Vedle výše uvedených hlavních darů se příležitostně naskýtají i další možnosti jak přispět:

4) Neúčelový dar - dar věnovaný na potřeby sboru např. u příležitosti křtu, svatby, pohřbu apod. VS: 104010XXXX

5) Mimořádná účelová sbírka - sbírka vyhlašovaná církví nebo Diakonií na konkrétní účel, (např. postní sbírka Diakonie). VS: 105010XXXX

6) celocírkevní sbírka — pravidelně vyhlašovaná sbírka usnesená synodem nebo konventem pro všechny sbory církve nebo seniorátu na daný účel. VS: 106010XXXX

7) Sbírka na středisko Diakonie ve Valašském Meziříčí - průběžná sbírka na základě smlouvy sboru se střediskem. VS: 107010XXXX

XXXX - je vaše osobní kartotéční číslo, které najdete na své složence nebo jej zjistíte ve farní kanceláři. Podle něj poznáme plátce daru.

 

Telefon:
+420 571 634 242

Mobil - kazatel:
+420 776 149 057

Mobil - kurátor:
+420 608 678 017

E mail:
stritez(zavináč)evangnet.cz

(V případě žádosti o vykonání pohřbu při nepřítomnosti místního faráře se obraťte na sousedního kazatele: Daniel Heller, Val. Meziříčí, 777 342 910.

 

Můžete nám napsat zde.