image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Sborové shromáždění

Podle Církevního zřízení Českobratrské církve evangelické § 22
a Jednacího a volebního řádu ČCE staršovstvo sboru svolává

volební sborové shromáždění

Farního sboru ČCE ve Stříteži nad Bečvou a v Rožnově pod Radhoštěm
v neděli 27. června 2020 od 9.00 v kostele ČCE ve Stříteži n. B.

Sborové shromáždění společné pro obě části sboru
se bude konat v rámci společných nedělních bohoslužeb.

Program:
1)    Volba faráře sboru na příštích pět let
2)    Schválení účetní závěrky sboru za minulý rok, schválení rozpočtu na rok 2021, zpráva o životě a činnosti sboru za rok 2021 a rozprava.

Sborové shromáždění se může právoplatně usnášet za jakéhokoli počtu přítomných členů s hlasovacím právem.

není

Bohoslužby neděle 13. 6. 2021 v 8h

Odkaz ke sledování na YouTube: https://youtu.be/qxhMkfAAytE

V rámci bohoslužeb proběhne celocírkevní sbírka solidarity.

Konala se NOC KOSTELŮ

V pátek 28.5.2021 se konala NOC KOSTELŮ.

Zhruba 170 návštěvníků prošlo našimi kostely v Rožnově a ve Stříteži během letošní NOCI KOSTELŮ. Na 30 dětí se účastnilo venkovních her na farní zahradě. Děkujeme všem účinkujícím, přípravnému týmu a vám, kteří jste akci podpořili svou účastí. Podrobný PROGRAM Noci kostelů naleznete zde.