image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Přednáška - Pohřbila věda Boha?

V neděli 8. listopadu jste mohli v modlitebně ve Stříteži shlédnout videopřednášku oxfordského matematika a filosofa prof. Johna Lennoxe.

Koho dané téma zajímá a nemohl se přednášky zúčastnit, může o videonahrávku požádat na faře.

Pizza-mládež na faře

pizza-mládežV pátek 2. října to na faře ve Stříteži vonělo jako v pravé italské pizzerii. Mládež tu měla svou pravidelnou schůzku, ale tentokrát s nevšedním programem.

Br. farář pozval mládežníky na pizzu. Poněkud jej sice překvapilo, že se pozvání začalo samovolně šířit i do okolních sborů a mládeží, ale nakonec stačilo, aby upekl patnáct pizz. Situaci mu usnadnili sami mládežníci, kteří si s sebou přinesli své oblíbené suroviny. Nejvíce je bavilo, že si mohli svoji pizzu nazdobit podle svých představ. Mládež ale připravila mnohem bohatší program. Diskuse nad biblickým textem byla jaksepatří vášnivá a společné hry má závěr náležitě divoké. Více než dvacet mládežníků ze Stříteže, Frenštátu, Horní Bečvy, Růžďky a Slovenska odjíždělo spokojeně domů teprve tehdy, co po svém setkání uvedli faru opět do původního stavu.

Pravoslavné zpěvy v evangelickém kostele

Zcela výjimečný byl koncert dívčího tria Chorodia Agiu Georgiu ve čtvrtek 24.9.2015 v kostele v Rožnově.

Uslyšeli jsme řecké tradiční písně a byzantské pravoslavné hymny v nádherném puristicky čistém provedení jednohlasého i polyfonního zpěvu. Chorodia Agiu Georgiu vznikla založením a vysvěcením pravoslavné kaple svatého Jiří na zámku Poruba. Liturgie se zde slouží v českém a řeckém jazyce a proto se sestry postupně učí byzantské řecké hymny, které doplňují české pravoslavné zpěvy vladyky Gorazda. Sofie a Marie Prusali a Lada Gižová vystudovaly výtvarné umění na katedře výtvarné tvorby Ostravské univerzity, hudba jim však byla vždy velmi blízká. Především je jim blízká úcta k tradici, víra a láska k řeckým kořenům. Kromě byzantských zpěvů se věnují polyfonním zpěvům severního Řecka, oblasti Ipiros.

Konfirmace 2015

V neděli 20. září slavil náš sbor konfirmaci. Čtyři konfirmandi veřejně stvrdili svou víru a přihlásili se ke svému křtu. Slavnost se konala v Rožnově za účasti nejen členů sboru, ale i mnoha dalších rodinných příslušníků konfirmandů. Chete-li si prohlédnout fotografie z konfirmace, podívejte se do naší fotogalerie.

EVROPA A ISLÁM - Doc. Pavel Hošek

 Rožnovská pobočka České křesťanské akademie uspořádala ve čtvrtek 17.9.2015 v našem kostele v Rožnově přednášku Doc. Pavla Hoška na téma Evropa a islám.

Doc. Pavel Hošek, Th.D. je vedoucím katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a kazatelem Církve bratrské. Je členem prezidia ČKA. Zabývá se vztahem teologie a kultury, odborně se věnuje vztahu teologie a vědy o náboženství a také předpokladům a možnostem mezináboženského dialogu a mezináboženské spolupráce. Téma přednášky reagovalo na aktuální dění v současné Evropě.

Audiozáznam přednášky si můžete poslechnout zde.

Evangelíci z Javorníka přivezli horňácký folklór

Tradičně poslední prázdninovou neděli jsme uspořádali sborový den s hostem. Letos byl hostů celý zájezd. Přijeli za námi evangelíci z Javorníka nad Veličkou.

V neděli 30. srpna 2015 jsme prožili příjemné setkání se sborem evangelíků z Javorníka. Přinesli nám krásný zážitek lidového zpěvu starých bratrských písní a nejen to.

Koncert skupiny "INVISIBLE?"

Pro všechny, kterým se líbí rocková hudba jsme na závěr prázdnin připravili rockový koncert skupiny Invisible.

Kapelu tvoří skupina čtyř mladých muzikantů z Javorníka nad Veličkou. Jsou to evangelíci a hrají svou vlastní křesťanskou tvorbu. Koncert byl součástí sborového setkání s javornickými evangelíky a uskutečnil se v sobotu 29. 8. večer na  fotbalovém hřišti ve Stříteži nad Bečvou. Koncertu se zúčastnilo více než šedesát návštěvníků, především z řad občanů Stříteže. Děkujeme všem, díky jejichž obětavé spolupráci se koncert v naší obci mohl uskutečnit.

Tábor udělal z dětí statečné rytíře

Od 11. do 18. července 2015 se konal v tábořišti ve Videčkách tábor s názvem "Po stopách tajemného rytíře".

Pětadvacet dětí spolu s vedoucími prožili báječné chvíle plné dobrodružství, napětí, odvahy a opravdového kamárádství. Fotografie zde.

Dorost a mládež - společný výšlap na Lhotu

 

V pátek 19. června se konala společná noční akce dorostu a mládeže.

V 17 h. se dorosťáci, vedení ses. farářovou vydali směrem na Velkou Lhotu. Cestou poktávali různé postavy, s nimiž se seznamovali. Jednalo se (nejen) o mládežníky. Na Velké Lhotě si pak v tamní farní zahradě rozdělali oheň, opekli špekáčky, zpívali a hráli společenské hry. Zpáteční cesta byla stezkou odvahy, při které jim zcela potmě ukazovala cestu lesem jen vhodně rozmístěná světýlka. Během celého večera se mládež obětavě věnovala dětem a všichni si celou akci náramě užili.

Konala se "První střítežská olympiáda"

V sobotu 20. června 2015 se konala historicky první střítežská olympiáda na farní zahradě ve Stříteži.

Děti i dospělí soutěžili v různých disciplínách jako fotbal, běh, skákání v pytli nebo lov sladkostí. Na ohni jsme si opekli tradiční špekáčky a také pití bylo dost. Nejisté počasí vydrželo bez výraznějšího deště až do konce olympiády. Občas dokonce vykouklo hřejivé sluníčko. Děkujeme všem, kdo přišli svou účastí akci podpořit a zejména pak organizátorům, kteří celé setkání připravili. Podívejte se na fotografie z této akce ve fotogalerii.