image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Koncert vokálních souborů ve Stříteži n. B.

V neděli 21. 8. v 17 h. jsme mohli v evangelickém kostele ve Stříteži n. B. slyšet koncert dvou vokálních souborů.

Na koncertě vystoupil Rožnovský komorní pěvecký sbor Zdeňka Šimůnka, a sbor Cantus Gaudium z Velkých Karlovic pod vedením Pavly Mikeškové. Program doplnila klavírní improvizace Zdeňka Šimůnka. Oba soubory nám zprostředkovaly hezký umělecký zážitek.

Mistrovský koncert sklidil zasloužený aplaus

V sobotu 18. června se konal koncert Aničky Mikolajkové a Jitky Konečnév evangelickém kostele v Rožnově. 

Koncert přinesl opět nevšední umělecký zážitek. Obě umělkyně hrající na zobcové flétny si přizvaly na koncert další hudebníky, jimiž byli Dalibor Pimek (barokní violoncello) a Marek Kubát (loutna).

Lasse Matthiessen - koncert

V pátek 3. června zněl v evangelickém kostele v Rožnově sametový hlas vynikajícího dánského hudebníka a zpěváka LASSE MATTHIESSENa.

Jeho hudební tvorba spojuje americký folk se současnou skandinávskou hudbou. Všichni, kdo se koncertu zúčastnili, mohli slyšet až puristicky čistý vokál s obrovským dynamickým rozsahem, podepřený velmi decentní kytarou. Citlivé nazvučení koncertu zážitek jen umocnilo. Více než hodinový koncert sklidil zasloužený aplaus.

Konalo se sborové shromáždění

V neděli 13. března se v modlitebně ČCE ve Stříteži nad Bečvou konalo výroční sborové shromáždění. Jednali jsme o životě a činnosti sboru za r. 2015, shromáždění schválilo účetní závěrku za minulý rok a rozpočet na rok 2016. Materiály ze sborového shromáždění naleznete v sekci Sborové dokumenty.

Biblické heslo na r. 2016

 

Jako když někoho utěšuje matka,

tak vás budu těšit.

Izajáš 66:13

Děti předvedly hru ze středověku - "Já, král"

Na 4. adv. neděli předvedly děti divadelní drama Tomáše Zajíce "Já, král". Hra se odbývala v prostředí středověku. Její silný příběh a přesvědčivé výkony dětských herců dojaly diváky k slzám. Příběh lidské domýšlivosti ale také pokání a očištění přivedl všechny účastníky bohoslužeb k zamyšlení nad sebou a nad světem. Děkujeme všem, kdo nám tento nevšední zážitek zprostředkovali.

Fotografie z divadelní hry ve fotogalerii.

Přednáška - Pohřbila věda Boha?

V neděli 8. listopadu jste mohli v modlitebně ve Stříteži shlédnout videopřednášku oxfordského matematika a filosofa prof. Johna Lennoxe.

Koho dané téma zajímá a nemohl se přednášky zúčastnit, může o videonahrávku požádat na faře.

Pizza-mládež na faře

pizza-mládežV pátek 2. října to na faře ve Stříteži vonělo jako v pravé italské pizzerii. Mládež tu měla svou pravidelnou schůzku, ale tentokrát s nevšedním programem.

Br. farář pozval mládežníky na pizzu. Poněkud jej sice překvapilo, že se pozvání začalo samovolně šířit i do okolních sborů a mládeží, ale nakonec stačilo, aby upekl patnáct pizz. Situaci mu usnadnili sami mládežníci, kteří si s sebou přinesli své oblíbené suroviny. Nejvíce je bavilo, že si mohli svoji pizzu nazdobit podle svých představ. Mládež ale připravila mnohem bohatší program. Diskuse nad biblickým textem byla jaksepatří vášnivá a společné hry má závěr náležitě divoké. Více než dvacet mládežníků ze Stříteže, Frenštátu, Horní Bečvy, Růžďky a Slovenska odjíždělo spokojeně domů teprve tehdy, co po svém setkání uvedli faru opět do původního stavu.

Pravoslavné zpěvy v evangelickém kostele

Zcela výjimečný byl koncert dívčího tria Chorodia Agiu Georgiu ve čtvrtek 24.9.2015 v kostele v Rožnově.

Uslyšeli jsme řecké tradiční písně a byzantské pravoslavné hymny v nádherném puristicky čistém provedení jednohlasého i polyfonního zpěvu. Chorodia Agiu Georgiu vznikla založením a vysvěcením pravoslavné kaple svatého Jiří na zámku Poruba. Liturgie se zde slouží v českém a řeckém jazyce a proto se sestry postupně učí byzantské řecké hymny, které doplňují české pravoslavné zpěvy vladyky Gorazda. Sofie a Marie Prusali a Lada Gižová vystudovaly výtvarné umění na katedře výtvarné tvorby Ostravské univerzity, hudba jim však byla vždy velmi blízká. Především je jim blízká úcta k tradici, víra a láska k řeckým kořenům. Kromě byzantských zpěvů se věnují polyfonním zpěvům severního Řecka, oblasti Ipiros.

Konfirmace 2015

V neděli 20. září slavil náš sbor konfirmaci. Čtyři konfirmandi veřejně stvrdili svou víru a přihlásili se ke svému křtu. Slavnost se konala v Rožnově za účasti nejen členů sboru, ale i mnoha dalších rodinných příslušníků konfirmandů. Chete-li si prohlédnout fotografie z konfirmace, podívejte se do naší fotogalerie.