image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

není

Valaši na Horňácku - zájezd do Javorníka

V neděli 28. srpna uspořádal Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Stříteži n. B. zájezd na jih Moravy, do horňáckého Javorníka.

Tato vesnička, čítající asi 700 obyvatel a ležící 18 km jihovýchodně od města Veselí nad Moravou v oblasti Bílých Karpat je sídlem evangelického tolerančního sboru, který si po staletí uchoval svůj rázovitý charakter. Celá obec je přitažlivá velmi osobitou atmosférou duchovního života zdejších evangelíků, kteří jsou potomky Českých bratří, žijících zde v 17. stol. Současná podoba sboru je dána lidovým charakterem církve se silnými tradičními prvky.

I my jsme mohli něco z této atmosféry zažít při bohoslužbách v toleranční modlitebně z r. 1783. Do dnešních dnů se zde v živé podobě uchoval zpěv z Elsnerova kancionálu, vydaného r. 1753. Na starých dřevěných lavicích jako „špalíčky“ leží v kůži vázané kancionály tištěné švabachem, které obsahují staré bratrské písně z 16. století. Zážitek mohutného bohoslužebného zpěvu, v němž bylo možno vnímat vzájemný vliv a provázanost duchovních a lidových písní, byl velmi působivý.

Z pohádky do pohádky - tábor 2016

První srpnový týden patřil dětem. Konal se tradiční letní dětský tábor.

Uprostřed prázdnin prožily děti ze Stříteže i odjinud stanový tábor na tábořišti ve Videčkách. Tématem letošního tábora byly pohádky. Každý den byl věnován jedné pohádce. Vždy večer představily jednotlivé rodiny, jejichž děti se tábora účastnily pohádku na příští den pomocí divadelní scénky. Ráno pak br. farář na kromě vyprávění samotné pohádky vysvětlil dětem hlavní myšlenku příběhu a uvedl ji do souvislosti s biblickým svědectvím. Odpoledne pak téma pohádky určovalo náplň táborových her. Děti i jejich vedoucí si užili spoustu legrace, zábavy i poučení.

Koncert vokálních souborů ve Stříteži n. B.

V neděli 21. 8. v 17 h. jsme mohli v evangelickém kostele ve Stříteži n. B. slyšet koncert dvou vokálních souborů.

Na koncertě vystoupil Rožnovský komorní pěvecký sbor Zdeňka Šimůnka, a sbor Cantus Gaudium z Velkých Karlovic pod vedením Pavly Mikeškové. Program doplnila klavírní improvizace Zdeňka Šimůnka. Oba soubory nám zprostředkovaly hezký umělecký zážitek.

Svátek M.J.Husa v toleranční modlitebně

Ve středu 6. červnece na svátek umučení M.J.Husa jsme slavili služby Boží v toleranční modlitebně z Huslenek ve Valašském muzeu v Rožnově.

U příležitosti slavnostních bohoslužeb se setkali evangelíci z Huslenek s evangelíky z Rožnova p.R. a Stříteže n.B a také další návštěvníci muzea. Bohoslužby vedl farář Josef Hurta, kázáním slova Božího na text 1Pt 2, 1 - 10 sloužil farář Jiří Palán.

 

 

Mládež uspořádala tradiční víkendovku

Na závěr školního roku ve dnech 24. - 26. června uspořádala mládež tradiční víkendovku na chalupě v Hošťálkové.

Duchovní program obstaral farář Josef Hurta, o zbytek se postarali samotní mládežníci. Na pár obrázků z víkendovky se můžete podívat v naší fotogalerii.

Mistrovský koncert sklidil zasloužený aplaus

V sobotu 18. června se konal koncert Aničky Mikolajkové a Jitky Konečnév evangelickém kostele v Rožnově. 

Koncert přinesl opět nevšední umělecký zážitek. Obě umělkyně hrající na zobcové flétny si přizvaly na koncert další hudebníky, jimiž byli Dalibor Pimek (barokní violoncello) a Marek Kubát (loutna).

NOC KOSTELŮ 2016

noc kostelů 2016Již potřetí se náš sbor zapojil do mezinárodní akce NOC KOSTELŮ, která se letos konala v pátek 10. června 2016.

Program Noci kostelů byl opět bohatý a pestrý. Asi kolem šedesáti návštěvníků vyslechlo varhanní koncert, hudební vystoupení mládeže, shlédlo videoprezentaci, divadelní scénku i zpěv pěveckého sboru. O přestávce se mohli všichni účastníci občerstvit připraveným pohoštěním. Program v evangelickém kostele navšívil i starosta města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radim Holiš. Pár fotografií z Noci kostelů můžete shlédnout v naší fotogalerii.

Lasse Matthiessen - koncert

V pátek 3. června zněl v evangelickém kostele v Rožnově sametový hlas vynikajícího dánského hudebníka a zpěváka LASSE MATTHIESSENa.

Jeho hudební tvorba spojuje americký folk se současnou skandinávskou hudbou. Všichni, kdo se koncertu zúčastnili, mohli slyšet až puristicky čistý vokál s obrovským dynamickým rozsahem, podepřený velmi decentní kytarou. Citlivé nazvučení koncertu zážitek jen umocnilo. Více než hodinový koncert sklidil zasloužený aplaus.