image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

není

Svátek Nanebevstoupení Páně

Tradiční odpolední bohoslužby na svátek Nanebevstoupení Páně jsou letos ve čtvrtek 25. května 2017 v 16:30 ve Stříteži n. B. a v 18.00 v Rožnově.

Jsou tu opět svatodušní svátky

Seslání Ducha svatého na apoštoly připomíná na třetí největší křesťanský svátek v roce. Letošní svatodušní svátky připadají na neděli 4. 6. 2017

Letos vyhlásila synodní rada ČCE svatodušní neděli dnem pro Diakonii ČCE. Připomeneme si působení Božího Ducha na první diakony církve a vykonáme celocírkevní sbírku na podporu Diakonie. Bohoslužby se slavením stolu Kristova jsou v neděli 4. června v 8.00 h. v Rožnově p. R. a v 9.30 ve Stříteži n. B. Přijďte s námi vzdát Bohu díky za dar Ducha svatého.

O svatodušní neděli zpívá ve Stříteži MIBIDIZO

Na svatodušní neděli vystoupí v evengelickém kostele ve Stříteži n.B. pěvecký soubor MIBIDIZO.

V neděli 4. června v 15 h. vás zveme na sváteční koncert dětského sboru MIBIDIZO Základní umělecké školy Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí vedeného Evou Ježíkovou a smyčcového komorního orchestru, který diriguje Helena Hrachová.

NOC KOSTELŮ 2017

Také letos se náš kostel v Rožnově připojí do mezinárodní akce NOC KOSTELŮ.

V pátek 9. června od 19 h. se můžete v rámci Noci kostelů těšit na vystoupení pěveckého sboru a mládeže, shlédnout fotoprezentaci sboru nebo se ztišit k modlitbě. To vše v krásném liturgickém prostoru dřevěného roubeného kostela v Rožnově. Samozřejmostí je příležitost k rozhovorům, pohoštění a program pro děti v přilehlé zahradě. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Přihlaste své děti na tábor

Od 22. do 29. července pořádáme letní tábor pro děti. Rodiče mohou své děti přihlašovat nejpozději do 22. června. Přihlášky včetně veškerých informací jsou ke stažení dole po článkem, případně si je můžete vyzvednout u br. faráře nebo u Hanky Sedláčkové.

Dobrovolníci pro CITADELU 2017


Středisko Diakonie ČCE hospic CITADELA ve Valašském Meziříčí zahájilo v tomto roce projekt, jehož cílem je oslovit členy okolních sborů jako dobrovolníky. I v našem sboru proběhla na toto téma zajímavá beseda.

Účastníci besedy měli příležitost seznámit se s možnostmi, jak se zapojit do dobrovolnické práce. V hospicové péči jsou potřeba dobrovolníci, kteří by s klienty rozprávěli, podle jejich přání zpívali křesťanské písně, četli z bible, společně se modlili. Proto vás prosíme: nezapomínejte na třetí pilíř křesťanství, jímž je služba druhým, vycházející z poznané Kristovy lásky k nám. Poradíme vám, jak se dobrovolníkem stát a budeme společně s vámi hledat, jak a kde můžete pomoci.

Beseda se konala v neděli 14. května v modlitebně ČCE ve Stříteži.

Sborové shromáždění jednalo o životě sboru

V neděli 26. března 2017 se sešlo sborové shromáždění, které jednalo o životě, práci a hospodaření našeho sboru.

Shromáždění projednalo účetní závěrku za r. 2016 a sborový rozpočet na r. 2017. Sborové shromáždění schválilo návrh staršovstva, kterým se stanoví, že novoroční bohoslužby se slavením večeře Páně se budou napříště slavit vždy v první lednovou neděli. Naopak návrh na posunutí začátku bohoslužeb o půl hodiny později byl zamítnut. Výroční sborovou zprávu a přehled sborového hospodaření si můžete prohlédnout zde.

Průzkum názorů na čas začátku bohoslužeb

V březnu jsme provedli průzkum názorů na možnou změnu času začátku bohoslužeb. Výsledky ankety dopadly takto:

Pro posunutí bohoslužeb o půl hodiny později se vyslovilo 29% respondentů, 71% bylo proti změně. Na základě výsledků ankety pak sborové shromáždění rozhodlo o zachování dosavadních časů začáku nedlěních bohoslužeb - tedy v Rožnově v 8 h. a ve Stříteži v 9:30.

Bohoslužby s pěveckým sborem Zd. Šimůnka

Na 1. neděli po Zjevení Páně 8. ledna 2016 zazpíval při bohoslužbách pěvecký sbor Zdeňka Šimůnka.

Vánoční svátky jsme zakončili v neděli 8. ledna připomínkou svátku Zjevení Páně. Při bohoslužbách v Rožnově i ve Stříteži zazpíval smíšený pěvecký sbor Zdeňka Šimůnka ml. Ještě naposled o těchto Vánocích zněly při bohoslužbách koledy a vánoční písně, tentokrát v originálním aranžmá Zdeňka Šimůnka.