image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

NOC KOSTELŮ 2016

Již potřetí se náš sbor zapojuje do mezinárodní akce NOC KOSTELŮ, která se letos koná v pátek 10. června 2016.

Program pro veřejnost začíná v 19 h. v evang. kostele v Rožnově. Na programu bude varhanní koncert, hudební vystoupení mládeže a dětské kapely, videoprezentace, divadelní scénka i zpěv pěveckého sboru. Nerbude samozřejmě chybět ani připravené občerstvení. Využijte příležitosti a zúčastněte se připraveného programu. Zažijete setkání s rožnovskými evangelíky a ochutnáte něco z toho, co ve sboru děláme. Těšíme se na Vás.

není

Keep Smiling Gospel doslova roztančil kostel

V neděli 8. května zněla evangelickým kostelem církevní hudba ve stylu amerického gospelu, ale také podmanivých afrických rytmů. Se svým repertoárem zde vystoupil amatérský gospelový pěvecký sbor Keep Smiling Gospel Orlová, doprovázený profesionální kapelou.

Keep smiling gospel je amatérský gospelový sbor pro všechny generace, pod hlavičkou spolku YMCA Orlová.Věnuje se zejména gospelovým písním a spirituálům – většinou v angličtině a s doprovodem kapely. Pořádají koncerty, gospelové workshopy s českými a se zahraničními lektory, spolupracují s různými pěveckými sbory a účastní se festivalů a benefičních akcí. Koncertovali např. se skupinou BG Styl, americkou gospelovou skupinou z Boise –Rescued nebo Martinem Chodúrem. Několik koncertů měli také v zahraničí např. v Polsku či ve Skotsku, zpívali na Slovensku, v Rakousku a v Rumunsku. Spoluorganizují ostravskou odnož benefičních koncertů SMART gospel (spolu se sdružením Gospel train)  na podporu rodin, které pečují o děti se spinální muskulární atrofií. Více najdete na http://keep-smiling.cz/

Cimbal classic opět podpořil parkinsoniky

V pátek 8. dubna se v našem evangelickém kostele v Rožnově konal již 3. benefiční Koncert pro parkinsoniky,

V kostele, který byl zcela zaplněn posluchači zazpíval patron rožnovských parkinsoniků Dalibor Štrunc a jeho Cimbal Classic. Koncert pořádal rožnovský Klub parkinson.

Velikonoční bohoslužby v našem sboru


24. března - Zelený čtvrtek: Střítež 16:30 h., Rožnov 18:00 h. (Lukášovy pašije)
25. března - Velký pátek: (s VP) DS Rožnov 10 h., Střítež 16:30 h., Rožnov 18 h.
27. března - Vzkříšení Páně: (s VP) Rožnov 8:00 h., Střítež 10:00 h.

Konalo se sborové shromáždění

V neděli 13. března se v modlitebně ČCE ve Stříteži nad Bečvou konalo výroční sborové shromáždění. Jednali jsme o životě a činnosti sboru za r. 2015, shromáždění schválilo účetní závěrku za minulý rok a rozpočet na rok 2016. Materiály ze sborového shromáždění naleznete v sekci Sborové dokumenty.

Slavnostní pověření pastorační pracovnice

Synodní rada ČCE zřídila od 1. ledna 2016 v našem sboru službu pastorační pracovnice.

Vedení církve vyslyšelo žádost našeho staršovstva o vytvoření dalšího pracovního místa v našem sboru. Funkci pastorační pracovnice bude zastávat sestra Anna Koňařová z Rožnova.

Náš farní sbor ve Stříteži je spolu s kazatelskou stanicí v Rožnově prakticky dvojsborem, který na obou místech vyvíjí poměrně rozsáhlou činnost, rozvinutou ve všech generačních rovinách. Bylo by škoda, kdyby tato práce byla limitována omezenými možnostmi jediného kazatele, kterého sbor má. Vzhledem k diasporní povaze sboru a zvláště kazatelské stanice je jistě žádoucí věnovat zvýšenou pozornost pastorační péči. Rovněž ve farní kanceláři dosud chyběla výpomocná administrativní síla pro vedení sborové agendy. Pastorační pracovnice je tedy jakousi pomocnou rukou faráře, a může mu pomoci jak s kancelářskými a organizačními záležitostmi, tak i přispět k dostupnější pastorační péči o členy našeho sboru.

Slavnostní pověření Anny Koňařové do služby pastorační pracovnice proběhlo v neděli 24. ledna 2016 při bohoslužebném shromáždění v Rožnově.

Biblické heslo na r. 2016

 

Jako když někoho utěšuje matka,

tak vás budu těšit.

Izajáš 66:13

Slavili jsme ekumenické bohoslužby

V rámci Týdne za jednotu křesťanů jsme opět slavili společné ekumenické bohoslužby s křesťany z ř.kat. církve.

V úterý 19. ledna jsme se shromáždili k ekumenické bohoslužbě v řím.kat. kostele v Zubří a ve středu 20. ledna v evang. kostele v Rožnově. Vyjádřili jsme tak vzájemnou blízkost křesťanů různých tradic a společně vzdali chválu našemu Pánu Ježíši Kristu.

Děti předvedly hru ze středověku - "Já, král"

Na 4. adv. neděli předvedly děti divadelní drama Tomáše Zajíce "Já, král". Hra se odbývala v prostředí středověku. Její silný příběh a přesvědčivé výkony dětských herců dojaly diváky k slzám. Příběh lidské domýšlivosti ale také pokání a očištění přivedl všechny účastníky bohoslužeb k zamyšlení nad sebou a nad světem. Děkujeme všem, kdo nám tento nevšední zážitek zprostředkovali.

Fotografie z divadelní hry ve fotogalerii.