image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

není

Sborový den se mimořádně vydařil

Závěr prázdnin ve Stříteži patřil již tradičně sborovému dni.

Dopolední rodinné bohoslužby, na nichž se sešly obě části sboru společně byly zaměřeny především na děti, pro které byly slavnostním zahájením školního roku. Interaktivní nedělka, doplněná zpěvem dětí s kapelou byla součástí bohoslužeb. Rodiče měli také příležitost přivést své děti k účasti na svátosti stolu Páně.

Odpolední program začal za polojasného počasí venku před farou. Připraveno bylo kryté venkovní posezení s grilováním. Na úvod zahrála sborová kapela a pak už se všichni mohli soustředit na divadelní hru, kterou si připravila mládež. Dramatizace potopy světa byla doprovozena i pár kapkami skutečného děště. Následoval volný program. Pro mladší děti byl připraven dětský koutek s modelováním a hrami.Od 15:30 h vypukla velká soutěžní hra mládeže Pevnost Boyard. Počasí bylo příjemné a vydrželo po celou dobu až do závěru kolem 18 h. Teprve po ukončení, úklidu a rozchodu všech účastníků se spustil ohlášený déšť.

Konalo se sborové shromáždění

V neděli 21. června se konalo sborové shromáždění, společné pro obě části sboru.

Na programu byla zpráva o životě a činnosti sboru za rok 2019, schválení účetní závěrky sboru za minulý rok a rozpočtu na rok 2020.

Výroční sborovou zprávu včetně hospodaření si můžete přečíst zde.

Bezpečná forma slavení večeře Páně

Je naší bratrskou a sesterskou povinností zvláště při slavení svátosti večeře Páně chovat se odpovědně a ohleduplně. Současná epidemiologická situace se tedy promítne i do slavení této svátosti.

Záznam bohoslužeb 24. 5. 2020

 Zde můžete sledovat záznam on-line přenosu nedělních bohoslužeb 24.5.2020

 Odkaz ke sledování na YouTube:

 https://youtu.be/Ysk255UCaLs

 

 

Obnovujeme bohoslužebná shromáždění

obnova shromažďováníDíky zrychlenému uvolňování vládních opatření kvůli nemoci COVID-19 posunujeme zahájení bohoslužebných shromáždění o týden dříve.

Po dvou měsících trvání vládních omezení budeme slavit první bohoslužebné shromáždění, kterého se lze fyzicky účastnit

v neděli 24. května 2020 v 8h v Rožnově a v 9:30 ve Stříteži.

Přitom budou platit následující nutná omezení:

Jak jsme natáčeli „on-line“ bohoslužby

On-line bohoslužbyProtože technické zabezpečení on-line přenosu v sobě skrývá možnost, že se cokoliv může porouchat, zvolili jsme bezpečnější variantu předtočeného materiálu, abychom samotné nedělní dopoledne nemuseli prožít ve stresu, že se něco nepovede. A tak, přísně vzato, nejedná se o skutečně živý „on-line“ přenos. Nicméně "vysíláme" jej v přesně danou dobu. Natáčení bohoslužeb dopředu je ovšem časově o dost náročnější než pouhé vysílání živě. Protože modlitebna je nyní pro veřejnost uzavřena, podílí se na filmové práci celá farářova rodina. Díky tomu ovšem nemusíme nosit roušky, protože nedochází ke kontaktu s veřejností. Jak natáčení probíhá? ...