image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

není

Naše kostely přilákaly téměř 200 návštěvníků

Noc kostelů

V pátek 24. května se konala mezinárodní akce Noc kostelů. My jsme se k ní letos připojili s oběma našimi kostely - ve Stříteži i v Rožnově.

Od 18:30 do 21:30 byly naše kostely otevřené pro veřejnost. Již od samého začátku proudily do obou kostelů četné skupinky návštěvníků. V Rožnově je vítalo bohaté občerstvení a ve Stříteži možnost vystoupat na věž kostela nebo si prohlédnout barokní varhany. Na obou místech běžela po celou dobu videoprezentace života sboru. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Je za námi jarní brigáda

V sobotu 27. dubna se konala brigáda na jarní úklid kostela a zahrady v Rožnově.

Celkem 18 brigádníků se sešlo u kostela v Rožnově, ke každoroční jarní brigádě, aby po zimě uklidili kostel a zkultivovali přilehlou zahradu. Děkujeme.

Konalo se sborové shromáždění

V neděli 24. března se konalo v modlitebně ve Stříteži výroční sborové shromáždění. Účastníci jednali o životě sboru, hlasovali o sborovém hospodaření a navrhovali kandidáty pro podzimní volby do staršovstva.

Výroční zpráva, účetní závěrka 2018 a rozpočet 2019

Slavili jsme ekumenické bohoslužby

V rámci Týdne za jednotu křesťanů jsme slavili společné ekumenické bohoslužby s křesťany z ř.kat. církve.

V úterý 22. ledna jsme se shromáždili k ekumenické bohoslužbě v řím.kat. kostele v Zubří a ve středu 23. ledna v evang. kostele v Rožnově. Program letošní ekumenické bohoslužby připravili křesťané z Indonésie. Tématem byl biblický verš z Dt 16,18-20: „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“.

Štědrovečerní bohoslužby

Na Štědrý den jsme se sešli k bohoslužbám v kostele ve Stříteži, kde děti předvedly pásmo čtení starozákonních zaslíbení se zpěvy vánočních písní. Pěvecký sbor zazpíval známý vánoční spirituál Go Tell It on the Mountain s českým textem "Mou dobrou zprávu hlásej". Píseň si můžete pustit v přiloženém videu.

Juventus nás opět potěšil

V předvánočním čase nás svým zpěvem opět potěšil studentský sbor Juventus z Gymnázia v Rožnově p. R.

Ti, kdo přišli ve středu 19. prosince do evangelického kostela v Rožnově určitě nelitovali. Studentský sbor Juventus, vedený paní učitelkou Kateřinou Turzovou nás opět uvedl do příjemných tónů hudby a pomohl nám otevřít svá srdce poselství Vánoc. Výtěžek z dobrovolného vstupného poslouží jako každý rok pro práci s dětmi a mládeží v našem evangelickém sboru.

NOC NOCÍ - vánoční drama

Na začátku Adventu jsme v kostele v Rožnově uvedli divadelní představení Noc nocí v režii Jana Chytila.

Toto autorské poetické drama s použitím Erbenovy balady Štědrý den a evangelijních úryvků shlédlo kolem 50 diváků v pátek 7. prosince 2018. Výtěžek ze vstupného věnovali účinkující na pomoc osmiletému chlapci z Rožnova, který se narodil jako jediný v Evropě se vzácným Toriello-Carey syndromem. Více na www.pomocprokubu.cz

Oslavy 100 let republiky vyvrcholily v kostele

V pátek 26. října oslavila obec Střítež nad Bečvou 100 let od vzniku Československé republiky.

Mateřská škola ve Stříteži n. B. ve spolupráci s Obecním úřadem uspořádala oslavy 100. výročí vzniku samostatného Československa. Na úvod oslav byla zasazena pamětní lípa a poté se obcí vydal lampionový průvod k pomníku T.G.Masaryka. Po vystoupení dětí, proslovu starosty obce Martina Beneše a položení věnců zazněla Československá státní hymna.

Účastníci oslav se pak přesunuli do evangelického kostela, kde program pokračoval vystoupením pěveckého sboru Zdeňka Šimůnka a proslovem faráře Josefa Hurty. Na závěr zazněl varhanní koncert Petra Běťáka. V kostele si lidé mohli prohlédnout rovněž výstavu výtvarných prací dětí z Mateřské školy, věnovanou tématu vzniku republiky.

Oslavy zakončil mohutný ohňostroj odměněný potleskem všech přítomných. V chladném podzimním počasí všichni uvítali před kostelem stánek s občerstvením, díky němuž zůstali mnozí ješně notnou chvíli pospolu v družném hovoru.

Proslov faráře Josefa Hurty si můžete přečíst zde.

Konfirmandi s farářem závodili na motokárách

Ve středu 28. června uspořádali konfirmandi závod motokár ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Netradiční dárek dali konfirmandi svému faráři jako poděkování za konfirmaci. Využili zálibu faráře v motorsportu a vyzvali jej ke společnému závodění na motokárové dráze ve Frenštátě pod Radhoštěm. I přes ne příliš příznivé počasí si všichni zábavu náramně užili a svému faráři udělali konfirmandi dárkem velikou radost.

Reportáž ses. farářové ze závodu si můžete přečíst zde.

Na fotky se můžete podívat zde.