image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Neděle Díkčinění s varhanním koncertem

V neděli 7. října jsme v našem sboru slavili tradiční Díkčinění za úrody. Odpoledne jsme přidali varhanní koncert.

Po dopoledních bohoslužbách se slavením stolu Kristova jsme odpledne uspořádali koncert absolventů kroměřížské konzervatoře P.J.Vejvanovského pod vedením prof. MgA. Ester Moravetzové. Šest absolventů konzervatoře připravilo posluchačům velmi kvalitní hudební zážitek.

 

není

Ve Stříteži se zpívalo z budoucího zpěvníku

U příležitosti 100. výročí vzniku Českobratrské církve evangelické jsme v neděli 26. srpna 2018 uspořádali ve Stříteži SBOROVÝ DEN, kterého se účastnil celocírkevní kantor Ladislav Moravetz a cimbálova muzika Zezulkova nota.

Na programu byly dopolední slavnostní bohoslužby, odpoledne pak beseda s celocírkevním kantorem Ladislavem Moravetzem, který nás seznámil s koncepcí budoucího evangelického zpěvníku. Některé ukázkové písně jsme si mohli také společně zazpívat. Do poslední chvíle nás počasí nechávalo v nejistotě, ale nakonec byl sborový den přece jen zakončen zahradní párty s cimbálovou muzikou, na které byl představen nový zpěvník valašských lidových písní. Ti, kteří i přes nezvykle studené počasí vydrželi až do konce, zcela jistě nelitovali. Fotografie ze sborového dne najdete ve fotogalerii.

Skončil letní dětský tábor

Od 7. do 14. července se na Malé Bystřici konal tábor s dětmi pořádaný mládeží našeho sboru.

Bezmála na tři desítky dětí a vedoucích strávili společný čas v chatkovém tábořišti na Malé Bystřici, kde spolu hráli hry, soutěžili a sportovali. To vše spojovalo jednotné téma tábora - půvabná kniha francouzského spisovatele Antoine de Saint-Exupéryho Malý princ.

Cestování vesmírem i lidskou duší se odráželo jak ve sportovním tak duchovním programu tábora.

Na fotografii vpravo vidíte malé kosmonautky těsně před nástupem do rakety k letu za Malým princem na další planetu.

 

Konfirmandi s farářem závodili na motokárách

Ve středu 28. června uspořádali konfirmandi závod motokár ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Netradiční dárek dali konfirmandi svému faráři jako poděkování za konfirmaci. Využili zálibu faráře v motorsportu a vyzvali jej ke společnému závodění na motokárové dráze ve Frenštátě pod Radhoštěm. I přes ne příliš příznivé počasí si všichni zábavu náramně užili a svému faráři udělali konfirmandi dárkem velikou radost.

Reportáž ses. farářové ze závodu si můžete přečíst zde.

Na fotky se můžete podívat zde.

Zažili jsme konfirmaci - slavnost víry

Na neděli svaté Trojice jsme v našem sboru slavili konfirmaci.

Po rok a půl trvající přípravě stvrdilo před Bohem svoji víru devět konfirmandů. Konfirmaci předcházela zkouška biblických a věroučných znalostí a rozhovor se staršovstvem sboru.

Při bohosužbách byli pokřtěni tři křtěnci, z nichž dva  byli z řad konfirmandů a jeden dospělý křtěnec, který se rozhodl pro víru po víceleté individuální katechezi.

Konfirmační bohoslužby byly společné pro obě části sboru a slavili jsme je v neděli 27. května v 9.00 h. ve střítežském kostele.

NOC KOSTELŮ jako veřejná prezentace sboru

NOC KOSTELŮ jako veřejná prezentace evangelického sboru.

Mezinárodní akce NOC KOSTELŮ  se uskutečnila v pátek 25. května 2018. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program při němž se mohli seznámit s historií i současným životem evangelíků v Rožnově a ve Stříteži. Multižánrový program včetně audiovizuální prezentace přiblížil srozumitelnou a zajímavou formou život evangelické církve a připomněl letošní výročí Českobratrské církve evangelické, která si připomíná 100 let od svého vzniku. V průběhu večer navštívilo postupně evangelický kostel kolem sedmdesáti návštěvníků. Všichni se také mohli občerstvit u připraveného pohoštění.

Pár milých pozdravů si můžete přečíst v knize návštěv zde.

Oficiální stránky Noci kostelů naleznete zde.

Kostel naplnila HUDBA PRAVDY

Mezinárodní hudební festival Musica pura pořádá v našem ko-stele v Rožnově velikonoční koncert „Hudba pravdy – setkání s láskou, vírou a nebem“. Zcela unikátní koncert zazněl těsně před velikonočními svátky v evangelickém kostele v Rožnově. Koncert "Hudba pravdy" nabídl posluchačům zcela nevšední žážitek.

Mezinárodní hudební festival Musica pura uspořádal v našem kostele v Rožnově velikonoční koncert „Hudba pravdy – setkání s láskou, vírou a nebem“. Na tomto koncertě, který uváděl Jan Rokyta, vystoupili přední moravští lidoví zpěváci a zpěvačky a zazněly lidové duchovní písně z Horňácka, Valašska nebo třeba od J.A.Komenského. Koncert velmi výstižně předznamenal přicházející svátky hudební připomínkou ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista. Zcela zaplněný kostel odměnil účinkující nadšeným aplausem.

Sborové shromáždění jednalo o životě sboru

V neděli 25. března se sešlo sborové shromáždění našeho farního sboru v modlitebně ve Stříteži.

Sborové shromáždění bylo společné pro obě části sboru. Na programu bylo schválení účetní závěrky sboru za minulý rok a rozpočtu na rok 2018. Shromáždění jednalo o životě a činnosti našeho farního sboru. Výroční zprávu si můžete stáhnout z následujícího odkazu:

Výroční zpráva je ke stažení zde.

Farář Petr Kulík byl hostem v našem sboru

V neděli 19. listopadu sloužil na bohoslužbách v našem sboru farář Petr Kulík z Javorníka.

Bohoslužby jsme v tuto neděli slavili s hostem Petrem Kulíkem, farářem v Javorníku. Bratr farář kázal v Rožnově i ve Stříteži. Jeho kázání si můžete přečíst zde.