image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Sborový den se mimořádně vydařil

Závěr prázdnin ve Stříteži patřil již tradičně sborovému dni.

Dopolední rodinné bohoslužby, na nichž se sešly obě části sboru společně byly zaměřeny především na děti, pro které byly slavnostním zahájením školního roku. Interaktivní nedělka, doplněná zpěvem dětí s kapelou byla součástí bohoslužeb. Rodiče měli také příležitost přivést své děti k účasti na svátosti stolu Páně.

Konalo se sborové shromáždění

V neděli 21. června se konalo sborové shromáždění, společné pro obě části sboru.

Na programu byla zpráva o životě a činnosti sboru za rok 2019, schválení účetní závěrky sboru za minulý rok a rozpočtu na rok 2020.

Výroční sborovou zprávu včetně hospodaření si můžete přečíst zde.

Bezpečná forma slavení večeře Páně

Je naší bratrskou a sesterskou povinností zvláště při slavení svátosti večeře Páně chovat se odpovědně a ohleduplně. Současná epidemiologická situace se tedy promítá i do slavení této svátosti.

Obnovujeme bohoslužebná shromáždění

obnova shromažďováníDíky zrychlenému uvolňování vládních opatření kvůli nemoci COVID-19 posunujeme zahájení bohoslužebných shromáždění o týden dříve.

Po dvou měsících trvání vládních omezení budeme slavit první bohoslužebné shromáždění, kterého se lze fyzicky účastnit

v neděli 24. května 2020 v 8h v Rožnově a v 9:30 ve Stříteži.

Přitom budou platit následující nutná omezení:

Jak jsme natáčeli „on-line“ bohoslužby

On-line bohoslužbyProtože technické zabezpečení on-line přenosu v sobě skrývá možnost, že se cokoliv může porouchat, zvolili jsme bezpečnější variantu předtočeného materiálu, abychom samotné nedělní dopoledne nemuseli prožít ve stresu, že se něco nepovede. A tak, přísně vzato, nejedná se o skutečně živý „on-line“ přenos. Nicméně "vysíláme" jej v přesně danou dobu. Natáčení bohoslužeb dopředu je ovšem časově o dost náročnější než pouhé vysílání živě. Protože modlitebna je nyní pro veřejnost uzavřena, podílí se na filmové práci celá farářova rodina. Díky tomu ovšem nemusíme nosit roušky, protože nedochází ke kontaktu s veřejností. Jak natáčení probíhá? ...

Setkání lektorů

V neděli 1. března proběhlo v modlitebně ve Stříteži setkání lektorů a předčitatelů i všech zájemců o lektorskou službu.

Na programu bylo stručné proškolení a následný workshop, při kterém se lektoři učili pracovat s biblickým textem. Setkání bylo určeno pro všechny, kdo slouží při bohoslužbách předčítáním z Písma svatého nebo se chtějí zdokonalit ve veřejném čtení.

Nová dozorčí rada Diakonie Valašské Meziříčí

 Pověření dozorčí rady Diakonie Val. MeziříčíV neděli 23. února proběhlo pověření členů nové dozorčí rady sloučeného střediska Diakonie Valašské Meziříčí.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem střediska. Dohlíží na činnost správní rady a na veškerou činnost střediska.
Diakonie Valašské Meziříčí má nyní tři partnerské farní sbory, čtvrtým partnerským sborem je Východomoravský seniorát. Farní sbory ve Stříteži nad Bečvou, na Velké Lhotě a ve Valašském Meziříčí vyslaly do dozorčí rady po dvou členech, Východomoravský seniorát (VMS) také dva členy, přičemž jeden z nich je zaměstnancem střediska. Pověření vykonal v neděli 23. února 2020 v evangelickém kostele ve Valašském Meziříčí br. farář Vladimír Kopecký, který je členem Dozorčí rady Diakonie ČCE (celé Diakonie ČCE). Za sbor ve Stříteži n. B. jsou členkami dozorčí rady Jitka Bajzová, DiS. a Ruth Kopecká. Děkujeme jim za jejich dobrovolnou práci a přejeme jim, aby ji konaly rády.