image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Bohoslužby s pěveckým sborem Zd. Šimůnka

Na 1. neděli po Zjevení Páně 8. ledna 2016 zazpíval při bohoslužbách pěvecký sbor Zdeňka Šimůnka.

Vánoční svátky jsme zakončili v neděli 8. ledna připomínkou svátku Zjevení Páně. Při bohoslužbách v Rožnově i ve Stříteži zazpíval smíšený pěvecký sbor Zdeňka Šimůnka ml. Ještě naposled o těchto Vánocích zněly při bohoslužbách koledy a vánoční písně, tentokrát v originálním aranžmá Zdeňka Šimůnka.

Valaši na Horňácku - zájezd do Javorníka

V neděli 28. srpna uspořádal Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Stříteži n. B. zájezd na jih Moravy, do horňáckého Javorníka.

Tato vesnička, čítající asi 700 obyvatel a ležící 18 km jihovýchodně od města Veselí nad Moravou v oblasti Bílých Karpat je sídlem evangelického tolerančního sboru, který si po staletí uchoval svůj rázovitý charakter. Celá obec je přitažlivá velmi osobitou atmosférou duchovního života zdejších evangelíků, kteří jsou potomky Českých bratří, žijících zde v 17. stol. Současná podoba sboru je dána lidovým charakterem církve se silnými tradičními prvky.

I my jsme mohli něco z této atmosféry zažít při bohoslužbách v toleranční modlitebně z r. 1783. Do dnešních dnů se zde v živé podobě uchoval zpěv z Elsnerova kancionálu, vydaného r. 1753. Na starých dřevěných lavicích jako „špalíčky“ leží v kůži vázané kancionály tištěné švabachem, které obsahují staré bratrské písně z 16. století. Zážitek mohutného bohoslužebného zpěvu, v němž bylo možno vnímat vzájemný vliv a provázanost duchovních a lidových písní, byl velmi působivý.

JUVENTUS opět zazpíval v našem kostele

Dva dny před Štědrým dnem se uskutečníl v našem kostele v Rožnově  vskutku radostný a hravý vánoční koncert studenstkého pěveckého sboru rožnovského gymnázia JUVENTUS!

Tentokrát sbor obohatily nové ročníky mladších zpěváků a také písničky byly přizůsobené jejich věku a temperamentu. Vystoupení složené z dětských, biblických a vánočních písní vyvrcholilo na závěr strhující taneční choreografií.

Z pohádky do pohádky - tábor 2016

První srpnový týden patřil dětem. Konal se tradiční letní dětský tábor.

Uprostřed prázdnin prožily děti ze Stříteže i odjinud stanový tábor na tábořišti ve Videčkách. Tématem letošního tábora byly pohádky. Každý den byl věnován jedné pohádce. Vždy večer představily jednotlivé rodiny, jejichž děti se tábora účastnily pohádku na příští den pomocí divadelní scénky. Ráno pak br. farář na kromě vyprávění samotné pohádky vysvětlil dětem hlavní myšlenku příběhu a uvedl ji do souvislosti s biblickým svědectvím. Odpoledne pak téma pohádky určovalo náplň táborových her. Děti i jejich vedoucí si užili spoustu legrace, zábavy i poučení.

Fotografie z vánoční hry "Vánoce v roce 0"

Proč se narodil Spasitel? Jak k nám přichází Ježíš Kristus? A může v dřevěném kostele hořet oheň? Na tyto otázky se pokusila odpovědět vánoční divadelní hra s názvem: "Vánoce v roce 0", kterou zahrály naše děti.

Jako každý rok, i letos na 4. adventní neděli zahrály děti v kostele v Rožnově divadelní hru, která byla tentokrát vysloveně vánoční. Děj hry vycházel z biblického příběhu o narození Ježíše Krista. Hra ovšem pracovala s jasnými náznaky, že se může jednat také o současnost a napověděla, proč se nám vlast ně narodil Spasitel. Věříme, že se hra divákům líbila a že si z ní odnesli zřetelné poselství evangelia. Fotografie z vánoční hry najdete ve fotogalerii.

Svátek M.J.Husa v toleranční modlitebně

Ve středu 6. červnece na svátek umučení M.J.Husa jsme slavili služby Boží v toleranční modlitebně z Huslenek ve Valašském muzeu v Rožnově.

U příležitosti slavnostních bohoslužeb se setkali evangelíci z Huslenek s evangelíky z Rožnova p.R. a Stříteže n.B a také další návštěvníci muzea. Bohoslužby vedl farář Josef Hurta, kázáním slova Božího na text 1Pt 2, 1 - 10 sloužil farář Jiří Palán.

 

 

Mládež uspořádala tradiční víkendovku

Na závěr školního roku ve dnech 24. - 26. června uspořádala mládež tradiční víkendovku na chalupě v Hošťálkové.

Duchovní program obstaral farář Josef Hurta, o zbytek se postarali samotní mládežníci. Na pár obrázků z víkendovky se můžete podívat v naší fotogalerii.

NOC KOSTELŮ 2016

noc kostelů 2016Již potřetí se náš sbor zapojil do mezinárodní akce NOC KOSTELŮ, která se letos konala v pátek 10. června 2016.

Program Noci kostelů byl opět bohatý a pestrý. Asi kolem šedesáti návštěvníků vyslechlo varhanní koncert, hudební vystoupení mládeže, shlédlo videoprezentaci, divadelní scénku i zpěv pěveckého sboru. O přestávce se mohli všichni účastníci občerstvit připraveným pohoštěním. Program v evangelickém kostele navšívil i starosta města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radim Holiš. Pár fotografií z Noci kostelů můžete shlédnout v naší fotogalerii.

Keep Smiling Gospel doslova roztančili kostel

V neděli 8. května zněla evangelickým kostelem církevní hudba ve stylu amerického gospelu, ale také podmanivých afrických rytmů. Se svým repertoárem zde vystoupil amatérský gospelový pěvecký sbor Keep Smiling Gospel Orlová, doprovázený profesionální kapelou.

Keep smiling gospel je amatérský gospelový sbor pro všechny generace, pod hlavičkou spolku YMCA Orlová.Věnuje se zejména gospelovým písním a spirituálům – většinou v angličtině a s doprovodem kapely. Pořádají koncerty, gospelové workshopy s českými a se zahraničními lektory, spolupracují s různými pěveckými sbory a účastní se festivalů a benefičních akcí. Koncertovali např. se skupinou BG Styl, americkou gospelovou skupinou z Boise –Rescued nebo Martinem Chodúrem. Několik koncertů měli také v zahraničí např. v Polsku či ve Skotsku, zpívali na Slovensku, v Rakousku a v Rumunsku. Spoluorganizují ostravskou odnož benefičních koncertů SMART gospel (spolu se sdružením Gospel train)  na podporu rodin, které pečují o děti se spinální muskulární atrofií. Více najdete na http://keep-smiling.cz/

Slavnostní pověření pastorační pracovnice

Synodní rada ČCE zřídila od 1. ledna 2016 v našem sboru službu pastorační pracovnice.

Vedení církve vyslyšelo žádost našeho staršovstva o vytvoření dalšího pracovního místa v našem sboru. Funkci pastorační pracovnice bude zastávat sestra Anna Koňařová z Rožnova.

Náš farní sbor ve Stříteži je spolu s kazatelskou stanicí v Rožnově prakticky dvojsborem, který na obou místech vyvíjí poměrně rozsáhlou činnost, rozvinutou ve všech generačních rovinách. Bylo by škoda, kdyby tato práce byla limitována omezenými možnostmi jediného kazatele, kterého sbor má. Vzhledem k diasporní povaze sboru a zvláště kazatelské stanice je jistě žádoucí věnovat zvýšenou pozornost pastorační péči. Rovněž ve farní kanceláři dosud chyběla výpomocná administrativní síla pro vedení sborové agendy. Pastorační pracovnice je tedy jakousi pomocnou rukou faráře, a může mu pomoci jak s kancelářskými a organizačními záležitostmi, tak i přispět k dostupnější pastorační péči o členy našeho sboru.

Slavnostní pověření Anny Koňařové do služby pastorační pracovnice proběhlo v neděli 24. ledna 2016 při bohoslužebném shromáždění v Rožnově.