image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Fotografie z vánoční hry "Vánoce v roce 0"

Proč se narodil Spasitel? Jak k nám přichází Ježíš Kristus? A může v dřevěném kostele hořet oheň? Na tyto otázky se pokusila odpovědět vánoční divadelní hra s názvem: "Vánoce v roce 0", kterou zahrály naše děti.

Jako každý rok, i letos na 4. adventní neděli zahrály děti v kostele v Rožnově divadelní hru, která byla tentokrát vysloveně vánoční. Děj hry vycházel z biblického příběhu o narození Ježíše Krista. Hra ovšem pracovala s jasnými náznaky, že se může jednat také o současnost a napověděla, proč se nám vlast ně narodil Spasitel. Věříme, že se hra divákům líbila a že si z ní odnesli zřetelné poselství evangelia. Fotografie z vánoční hry najdete ve fotogalerii.

Svátek M.J.Husa v toleranční modlitebně

Ve středu 6. červnece na svátek umučení M.J.Husa jsme slavili služby Boží v toleranční modlitebně z Huslenek ve Valašském muzeu v Rožnově.

U příležitosti slavnostních bohoslužeb se setkali evangelíci z Huslenek s evangelíky z Rožnova p.R. a Stříteže n.B a také další návštěvníci muzea. Bohoslužby vedl farář Josef Hurta, kázáním slova Božího na text 1Pt 2, 1 - 10 sloužil farář Jiří Palán.

 

 

Mládež uspořádala tradiční víkendovku

Na závěr školního roku ve dnech 24. - 26. června uspořádala mládež tradiční víkendovku na chalupě v Hošťálkové.

Duchovní program obstaral farář Josef Hurta, o zbytek se postarali samotní mládežníci. Na pár obrázků z víkendovky se můžete podívat v naší fotogalerii.

NOC KOSTELŮ 2016

noc kostelů 2016Již potřetí se náš sbor zapojil do mezinárodní akce NOC KOSTELŮ, která se letos konala v pátek 10. června 2016.

Program Noci kostelů byl opět bohatý a pestrý. Asi kolem šedesáti návštěvníků vyslechlo varhanní koncert, hudební vystoupení mládeže, shlédlo videoprezentaci, divadelní scénku i zpěv pěveckého sboru. O přestávce se mohli všichni účastníci občerstvit připraveným pohoštěním. Program v evangelickém kostele navšívil i starosta města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radim Holiš. Pár fotografií z Noci kostelů můžete shlédnout v naší fotogalerii.

Keep Smiling Gospel doslova roztančili kostel

V neděli 8. května zněla evangelickým kostelem církevní hudba ve stylu amerického gospelu, ale také podmanivých afrických rytmů. Se svým repertoárem zde vystoupil amatérský gospelový pěvecký sbor Keep Smiling Gospel Orlová, doprovázený profesionální kapelou.

Keep smiling gospel je amatérský gospelový sbor pro všechny generace, pod hlavičkou spolku YMCA Orlová.Věnuje se zejména gospelovým písním a spirituálům – většinou v angličtině a s doprovodem kapely. Pořádají koncerty, gospelové workshopy s českými a se zahraničními lektory, spolupracují s různými pěveckými sbory a účastní se festivalů a benefičních akcí. Koncertovali např. se skupinou BG Styl, americkou gospelovou skupinou z Boise –Rescued nebo Martinem Chodúrem. Několik koncertů měli také v zahraničí např. v Polsku či ve Skotsku, zpívali na Slovensku, v Rakousku a v Rumunsku. Spoluorganizují ostravskou odnož benefičních koncertů SMART gospel (spolu se sdružením Gospel train)  na podporu rodin, které pečují o děti se spinální muskulární atrofií. Více najdete na http://keep-smiling.cz/

Slavnostní pověření pastorační pracovnice

Synodní rada ČCE zřídila od 1. ledna 2016 v našem sboru službu pastorační pracovnice.

Vedení církve vyslyšelo žádost našeho staršovstva o vytvoření dalšího pracovního místa v našem sboru. Funkci pastorační pracovnice bude zastávat sestra Anna Koňařová z Rožnova.

Náš farní sbor ve Stříteži je spolu s kazatelskou stanicí v Rožnově prakticky dvojsborem, který na obou místech vyvíjí poměrně rozsáhlou činnost, rozvinutou ve všech generačních rovinách. Bylo by škoda, kdyby tato práce byla limitována omezenými možnostmi jediného kazatele, kterého sbor má. Vzhledem k diasporní povaze sboru a zvláště kazatelské stanice je jistě žádoucí věnovat zvýšenou pozornost pastorační péči. Rovněž ve farní kanceláři dosud chyběla výpomocná administrativní síla pro vedení sborové agendy. Pastorační pracovnice je tedy jakousi pomocnou rukou faráře, a může mu pomoci jak s kancelářskými a organizačními záležitostmi, tak i přispět k dostupnější pastorační péči o členy našeho sboru.

Slavnostní pověření Anny Koňařové do služby pastorační pracovnice proběhlo v neděli 24. ledna 2016 při bohoslužebném shromáždění v Rožnově.

Koncert vokálních souborů ve Stříteži n. B.

V neděli 21. 8. v 17 h. jsme mohli v evangelickém kostele ve Stříteži n. B. slyšet koncert dvou vokálních souborů.

Na koncertě vystoupil Rožnovský komorní pěvecký sbor Zdeňka Šimůnka, a sbor Cantus Gaudium z Velkých Karlovic pod vedením Pavly Mikeškové. Program doplnila klavírní improvizace Zdeňka Šimůnka. Oba soubory nám zprostředkovaly hezký umělecký zážitek.

Mistrovský koncert sklidil zasloužený aplaus

V sobotu 18. června se konal koncert Aničky Mikolajkové a Jitky Konečnév evangelickém kostele v Rožnově. 

Koncert přinesl opět nevšední umělecký zážitek. Obě umělkyně hrající na zobcové flétny si přizvaly na koncert další hudebníky, jimiž byli Dalibor Pimek (barokní violoncello) a Marek Kubát (loutna).

Lasse Matthiessen - koncert

V pátek 3. června zněl v evangelickém kostele v Rožnově sametový hlas vynikajícího dánského hudebníka a zpěváka LASSE MATTHIESSENa.

Jeho hudební tvorba spojuje americký folk se současnou skandinávskou hudbou. Všichni, kdo se koncertu zúčastnili, mohli slyšet až puristicky čistý vokál s obrovským dynamickým rozsahem, podepřený velmi decentní kytarou. Citlivé nazvučení koncertu zážitek jen umocnilo. Více než hodinový koncert sklidil zasloužený aplaus.

Konalo se sborové shromáždění

V neděli 13. března se v modlitebně ČCE ve Stříteži nad Bečvou konalo výroční sborové shromáždění. Jednali jsme o životě a činnosti sboru za r. 2015, shromáždění schválilo účetní závěrku za minulý rok a rozpočet na rok 2016. Materiály ze sborového shromáždění naleznete v sekci Sborové dokumenty.