image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

není

Jak se natáčejí „on-line“ bohoslužby

Chcete vědět, jak se dělají bohoslužby bez lidí?

On-line bohoslužbyProtože technické zabezpečení on-line přenosu v sobě skrývá možnost, že se cokoliv může porouchat, zvolili jsme bezpečnější variantu předtočeného materiálu, abychom samotné nedělní dopoledne nemuseli prožít ve stresu, že se něco nepovede. A tak, přísně vzato, nejedná se o skutečně živý „on-line“ přenos. Nicméně "vysíláme" jej v přesně danou dobu. Natáčení bohoslužeb dopředu je ovšem časově o dost náročnější než pouhé vysílání živě. Protože modlitebna je nyní pro veřejnost uzavřena, podílí se na filmové práci celá farářova rodina. Díky tomu ovšem nemusíme nosit roušky, protože nedochází ke kontaktu s veřejností. Jak natáčení probíhá? ...

Bohoslužby 29. 3. 2020

Informace o zrušení všech shromáždění

Dne 12. března 2020 byl v České republice vyhlášen nouzový stav.
Zrušena jsou všechna bohoslužebná shromáždění i setkání v týdnu.

Až do odvolání se nebudou v modlitebně ve Stříteži n. B. ani v kostele v Rožnově p. R. konat žádná nedělní shromáždění, nedělní škola ani biblické hodiny v týdnu jak pro děti tak pro dospělé.

Pohřby se mohou konat pouze za dodržení nařízených hygienických opatření, tzn. všichni účastníci obřadu včetně faráře musí mít roušku a sedět v kostele v rozestupech min. 2 m od sebe.

Církev vyzývá k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným a především k modlitbě. Zrušení společných shromáždění je v této chvíli projevem křesťanské zodpovědnosti za členy sboru i veřejnost a přispěje k boji proti šíření nemoci COVID-19. Děkujeme za pochopení.

Pastýřský list synodního seniora k nastalé situaci si přečtěte zde:Pastýřský list

Sborové shromáždění zrušeno

Sborové shromáždění Farního sboru ČCE ve Stříteži nad Bečvou a v Rožnově pod Radhoštěm, svolané na neděli 29. března 2020 do modlitebny ČCE ve Stříteži n. B. je ZRUŠENO. 
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v České republice a zákazu konání shromáždění nad 30 osob je sborové shromáždění svolané na neděli 29. března 2020 do modlitebny ČCE ve Stříteži n. B. ZRUŠENO. Náhradní termín konání sborového shromáždění bude včas oznámen.

Setkání lektorů

V neděli 1. března proběhlo v modlitebně ve Stříteži setkání lektorů a předčitatelů i všech zájemců o lektorskou službu.

Na programu bylo stručné proškolení a následný workshop, při kterém se lektoři učili pracovat s biblickým textem. Setkání bylo určeno pro všechny, kdo slouží při bohoslužbách předčítáním z Písma svatého nebo se chtějí zdokonalit ve veřejném čtení.

Nová dozorčí rada Diakonie Valašské Meziříčí

 Pověření dozorčí rady Diakonie Val. MeziříčíV neděli 23. února proběhlo pověření členů nové dozorčí rady sloučeného střediska Diakonie Valašské Meziříčí.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem střediska. Dohlíží na činnost správní rady a na veškerou činnost střediska.
Diakonie Valašské Meziříčí má nyní tři partnerské farní sbory, čtvrtým partnerským sborem je Východomoravský seniorát. Farní sbory ve Stříteži nad Bečvou, na Velké Lhotě a ve Valašském Meziříčí vyslaly do dozorčí rady po dvou členech, Východomoravský seniorát (VMS) také dva členy, přičemž jeden z nich je zaměstnancem střediska. Pověření vykonal v neděli 23. února 2020 v evangelickém kostele ve Valašském Meziříčí br. farář Vladimír Kopecký, který je členem Dozorčí rady Diakonie ČCE (celé Diakonie ČCE). Za sbor ve Stříteži n. B. jsou členkami dozorčí rady Jitka Bajzová, DiS. a Ruth Kopecká. Děkujeme jim za jejich dobrovolnou práci a přejeme jim, aby ji konaly rády.