image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

není

Koncert pro parkinsoniky

„Cimbál hraje prim, aneb takhle ho možná neznáte“.

V pátek 23. března pořádá Klub parkinson v našem kostele v Rožnově 5. benefiční koncert pro parkinsoniky s názvem: „Cimbál hraje prim, aneb takhle ho možná neznáte“. Vystoupí Dalibor Štrunc a absolventky brněnské konzervatoře. Koncert začíná v 17 h.

Všichni jste srdečně zváni.

 

Staršovstvo svolává sborové shromáždění

Staršovstvo svolává sborové shromáždění Farního sboru ČCE ve Stříteži n. B. a v Rožnově p. R.
na neděli 25. března 2018 ve 14.00 v modlitebně ČCE ve Stříteži nad Bečvou 120

Sborové shromáždění bude společné pro obě části sboru. Na programu je zpráva o životě a činnosti sboru za rok 2017, schválení účetní závěrky sboru za minulý rok a rozpočtu na rok 2018. Sborové shromáždění se může právoplatně usnášet za jakéhokoli počtu přítomných. Přijměte naše pozvání a využijte příležitost podílet se spolu s námi na správě sboru.

Adventní ekumenické setkání ve Stříteži

Advent je čas ztišení a přípravy na Kristův příchod. Tradičně se v této době scházíme ke společným modlitbám s křesťany z různých církvi. Letos jsme se sešli ve Stříteži.

Místem tradičního ekumenického modlitebního setkání křesťanů v adventu se letos stal náš sbor ve Stříteži nad Bečvou, a to ve středu 6. prosince 2017. Střítežskou modlitebnu zcela zaplnilo shromáždění asi padesáti křesťanů, kteří přišli jednak z římskokatolické církve, dále z Církve bratrské z Velké Lhoty a samozřejmě evangelíci z našich sborů ve Velké Lhotě, Stříteži a Rožnově. Společně jsme se modlili, zpívali a četli slova starozákonních zaslíbení o příchodu Mesiáše.

Farář Petr Kulík byl hostem v našem sboru

V neděli 19. listopadu sloužil na bohoslužbách v našem sboru farář Petr Kulík z Javorníka.

Bohoslužby jsme v tuto neděli slavili s hostem Petrem Kulíkem, farářem v Javorníku. Bratr farář kázal v Rožnově i ve Stříteži. Jeho kázání si můžete přečíst zde.

 

 

Ve Stříteži jsou nyní bohoslužby v modlitebně

Skončilo teplé období roku a s ním i bohoslužby ve střítežském kostele.

Jako každý rok se v zimním období scházíme k bohoslužbám v modlitebně na faře. Letos to je od neděle 12. listopadu. Přijďte na bohoslužby bez obav, že by vám mohla být zima :)

Návštěva z Holandska

V neděli 8. října nečekaně navštívila  bohoslužby skupina holandských hudebníků.

Jednalo se o účastníky festivalu "Božská flétna", který se konal v Rožnově p. R. 5.-7.10.2017. Hudebníci se přidali na panovu flétnu k doprovodu společných písní při bohoslužbách a zúčastnili se dokonce zkoušky našeho pěveckého sboru.

Audiozáznam besedy se synodním seniorem

V poslední srpnovou neděli se konal ve Stříteži tradiční SBOROVÝ DEN, tentokrát se synodním seniorem ČCE Danielem Ženatým.

Na osm desítek účastníků prožilo v neděli 27. srpna 2017  sborový den, jehož hostem byl letos synodní senior naší církve, br. Daniel Ženatý. Dopoledne sloužil při bohoslužbách a odpoledne promluvil na téma „Všeobecné kněžství věřících“. Zbytek sborového dne strávili účastníci na farní zahradě v družném hovoru a u bohatého pohoštění. Fotografie ze sborového dne najdete ve fotogalerii. Kázání br. Ženatého, pronesené na sborovém dni si můžete přečíst zde.

Zde si můžete přehrát nebo stáhnout do počítače audiozáznam odpolední přednášky synodního seniora o všeobecném kněžství věřících.

Obrázky z dětského tábora

V červenci 2017 jsme pořádali letní tábor pro děti na Malé Bystřici.

Na fotografie dokumentující dění na táboře můžete shlédnout ve fotogalerii.