image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Ze sborových oznámení

25. 10. 2020

Písně:   23, 162, 510, 693
Čtení:   Ž 130     
Kázání: L 15, 1 - 10


1)    V rámci nouzového stavu se ve sboru fyzicky nekonají žádná shromáždění ani setkání. Prosím, sledujte aktuální informace na webových stránkách sboru.
2)    Bohoslužby jsou dostupné pouze na internetu. Odkaz na naše bohoslužby na YouTube najdete na webových stránkách sboru. Začínají vždy v 9 h. (Z důvodů na straně YouTube je začátek posunut na 9:15). Doporučujeme vám ale konání i vlastních domácích pobožností, ať už v jakékoliv formě, k čemuž je dostatek materiálů na stránkách církve.
3)    Po dobu omezení se mládež i dorost scházejí online. Mládež každý pátek v 18h a dorost každý druhý pátek v 16h. Nejbližší dorost je 30. 10. Všechny aktuální informace a možnost jak se připojit naleznete na stránkách naší mládeže a dorostu. Na ty se dostanete, když na stránkách našeho sboru kliknete na mládež nebo dorost v kolonce skupiny ve sboru.
4)    Připomínám, že já mám až do konce října studijní volno a dovolenou. V naléhavých případech mě zastupuje farář Daniel Heller z Valašského Meziříčí.
5)    Do konce října probíhá každoroční celocírkevní sbírka na Jubilejní toleranční dar. Tento fond slouží k poskytování finančních prostředků na stavební akce ve sborech. Na sbírku přispějte bezhotovostně na účet sboru s variabilním symbolem, uvedeným na našich webových stránkách.