image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Ze sborových oznámení

7. 7. 2019

Písně:  Ž 16, S 328, 618, 244,1-6v., 308, 175, 564
Čtení:   Zj 13, 11 – 18                      
Kázání: Da 3, 13 – 18 


1)    Včera, na svátek upálení Mistra Jana Husa, jsme slavili bohoslužby v toleranční modlitebně v Rožnově ve Valaš-ském muzeu v přírodě. Šlo zároveň o slavnostní shromáždění u příležitosti 10. výročí od otevření modlitebny. Naším hostem byl emeritní synodní senior Joel Ruml. Výtisk kázání br. Rumla bude pro zájemce k dispozici.  
2)    Dnešní bohoslužby ve Stříteži jsou křestní: Pokřtěn bude Jakub Martínek, syn Jana a Lucie Martinkových.
3)    Další bohoslužby jsou za týden 14. července v 8h v Rožnově a v 9:30 ve Stříteži.
4)    Přijměte pozvání na letní koncert, který se uskuteční v zahradě hospice CITADELA ve čtvrtek 25.7.2019 od 15.00 hodin. Vystoupí vokální trio MAKABARA. Koncert pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR v rámci 25. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě 2019.
5)    V sobotu 13. července bude v rožnovském kostele církevní svatba, při níž budou oddáni Mária Vaisová a Jan Štěpán.
6)    Povšimněte si na nástěnce Prázdninové výzvy pro děti a mládež, určené k 30. výročí od sametové revoluce.