image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Ze sborových oznámení

5. 4. 2019

Písně:  442, S 74, 473, 419
Čtení:   Iz 40, 1 - 11
Kázání:  Sk 8, 1 - 8


1) Od minulé neděle vysíláme bohoslužby už od 9:00 h, a tak to teď i zůstane, abyste mohli případně sledovat i bohoslužby vysílané Českou televizí v 10h na ČT 2.
2)     Na celocírkevním webu je nyní nově sekce nazvaná Církev doma. Jsou tam k dispozici texty, videa i rozhlasové nahrávky. Veškeré informace o televizních přenosech bohoslužeb najdete na celocírkevním webu.
3)     Bohoslužby o velikonočních svátcích budou  všechny pouze prostřednictvím internetu.
4)     Na Zelený čtvrtek budeme číst pašije podle Lukáše. Přenos bohoslužeb na YouTube a sborovém webu začne v 18h.
5)     Na Velký pátek i na neděli Vzkříšení Páně budou bohoslužby vysílány v 9.00h. Při bohoslužbách nebude slavena večeře Páně. Při svátosti je totiž fyzická přítomnost komunikantů nezbytná.
6)     Nouzový stav, ve kterém se nacházíme, nám neumožňuje konat hotovostní finanční sbírky. Ušlý sborový příjem lze nahradit těmito způsoby: Ti, kdo nemají možnost platit bezhotovostně (předpokládáme, že takových moc není), mohou částku, kterou by normálně dali každou neděli na sbírku pra¬videlně odkládat a takto nashromážděné prostředky odevzdají do sborové pokladny, až to bude možné. Většina z vás má však možnost platit bez¬hotovostně. Pro jednoduchost doporučujeme o patřičné částky prostě navýšit váš salár. Celocírkevní a účelové sbírky, které jsou v tomto období vyhlašovány církev neruší ani neodkládá. I ty je však třeba platit bezhoto¬vostně. Ve sborovém dopise najdete přehled variabilních symbolů pro jednotlivé účely. V současnosti probíhá mimořádná sbírka Diakonie – VS začíná číslem 105. Na neděli vzkříšení Páně se koná celocírkevní sbírka na Hlavní dar lásky. VS všech celocírkevních sbírek začíná číslem 106. Při platbě na Hlavní dar lásky uveďte do poznámky zkratku HDL.
7)     Přejeme vám všem pevné zdraví, vědomí sounáležitosti a jistotu Boží blízkosti. Potřebujete-li od sboru nějakou pomoc nebo máte dotaz, můžete se telefonicky obrátit na faráře Josefa Hurtu.