image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Ze sborových oznámení

14. 10. 2018

Písně:     33, 690, 693, 510
Čtení:     Mt 13, 24 – 30  
Kázání:   Mt 22, 1 – 14


1)    Celocírkevní sbírka na Fond sociální a charitativní pomoci církve, kterou jsme vykonali minulou neděli, vynesla 3.844,- Kč. Všem dárcům děkujeme.
2)    Presbyterům připomínáme, že zítra, v pondělí 15. října se koná řádná schůze staršovstva v Rožnově v 18 h.
3)    Pravidelný týdenní program je tento:
-    ve čtvrtek je na faře v 10 h biblická hodina, v 15 h je biblická hodina pro děti, a v 16:30 příprava konfirmandů. V Rožnově je ve čtvrtek biblická hodina v 17:45.
-    v pátek je na faře dorost s mládeží v 18 h.
4)    Příští neděli 21. října navštíví bohoslužby ve Stříteži asi 40ti členný pěvecký sbor z Českého Těšína a poslouží zpěvem. Hosté by se poté rádi s námi setkali při kávě po bohoslužbách. Prosíme tedy, abyste se po bohoslužbách zdrželi a věnovali nějaký čas hostům. Budeme rovněž rádi, když s sebou přinesete na bohoslužby drobné pohoštění.
5)    U vchodu si můžete objednat obrázkový nástěnný kalendář na r. 2019. Cena kalendáře se odvíjí podle počtu objednávek. Také si můžete objednat výrobky klientů diakonie Rolnička ze Soběslavi.