image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Ze sborových oznámení

16. 2. 2019

Písně:  209, S 44, 679, 500, 690
Čtení:  L 8, 4 – 15 
Kázání: Oz 6, 1 – 6 


1)    Dnes je po bohoslužbách ve Stříteži zkouška pěveckého sboru.
2)    Příští bohoslužby jsou opět za týden v neděli v 8h v Rožnově a v 9:30 ve Stříteži.
3)    Sbor v Růžďce nás zve na besedu CESTA PO IZRAELI. Beseda se koná dnes odpoledne ve 13:30 hod. ve sborovém domě evangelického sboru v Růžďce.
4)    Zítra se sejde staršovstvo ke společné schůzi ve Stříteži v 18h.
5)    Ve čtvrtek jsou biblické hodiny, v 10h ve Stříteži, a v 16:30 v Rožnově. Biblická hodina pro děti je ve čtvrtek ve 14:45.
6)    V pátek večer je na faře v 18h mládež.
7)    Předplatitele církevního tisku prosíme o uhrazení předplatného na letošní rok. U Českého bratra činí předplatné 350,- Kč, u časopisu Protestant
8)    V neděli 1. března pořádáme setkání všech lektorů a před-čitatelů i všech zájemců o lektorskou službu. Setkání se koná v neděli 1. března ve 14 h v modlitebně ve Stříteži.
9)    Přijměte pozvání na přednášku a besedu s autorem knihy Evangelium lesní moudrosti Pavlem Hoškem, kterou pořádá Česká křesťanská akademie v Rožnově pod Radhoštěm. Přednáška se koná příští pondělí 24. února v evangelickém kostele v Rožnově v 17h.
10)    V rámci festivalu Chaverut připravila pobočka České křes-ťanské akademie ve Valašském Meziříčí přednášku prof. Pavla Hoška na téma ŽIDOVSKÁ MYSTIKA VŠEDNÍHO DNE. Přednáška se uskuteční v úterý 25. února 2020 v 17 hodin ve freskovém sále Muzejního a galerijního centra zámku Žerotínů.
11)    1. ledna tohoto roku se sloučila někdejší dvě střediska Diakonie ve Valašském Meziříčí. Partnery sloučeného střediska se staly evangelické sbory ve Stříteži, ve Valašském Meziříčí a ve Velké Lhotě. Každý z těchto sborů má své zástupce v dozorčí radě střediska. Náš sbor tam zastupují sestry Jitka Bajzová a Ruth Kopecká. Dozorčí rada bude slavnostně pověřena při službách Božích ve Valašském Meziříčí příští neděli 23. března v 9:30. Zveme Vás, abyste se těchto bohoslužeb jako členové partnerského sboru zúčastnili. Záleží nám na tom, aby partnerství mezi naším sborem a střediskem Diakonie nezůstalo jen na papíře. Prosíme Vás proto, abyste přemýšleli, čím by náš sbor či jeho jednotliví členové mohli obohatit každodenní činnost střediska a co nového by středisko mohlo vnést do našeho sborového života. Jakýkoli podnět neváhejte sdělit členkám dozorčí rady.