image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Ze sborových oznámení

10. 6. 2018

Písně: 136,1-13v., 163, 176, 550
Čtení:   Joz 3, 1 – 6                    
Kázání: Joz 4, 4 – 7  


1)    Na červen je tradičně vypsána tzv. sbírka solidarity, kterou v našem sboru vykonáme při dnešních bohoslužbách. Jde o finanční podporu sborům, které mají potíže s placením personálního fondu.
2)    V minulém týdnu jsme se při pohřebním shromáždění ve Stříteži rozloučili se zesnulou ses. Vlastou Jadrníčkovou, která zemřela v pondělí 28. května že ve věku nedožitých 88 let.
3)    Zítra je br. farář Hurta na pastorálce v Pozděchově a od úterý má až do konce týdne dovolenou. V naléhavých případech jej zastupuje br. farář Daniel Heller z Valašského Meziříčí.
4)    Biblické hodiny pro děti a konfirmační cvičení byly pro letošní školní rok již ukončeny.
5)    V dolním sboru na Vsetíně se dnes koná Seniorátní evangelická neděle. Jsme zváni k hojné účasti na bohatém programu, se kterým se můžete podrobně seznámit na nástěnce.
6)    Na nástěnce si také můžete přečíst letošní poselství synodu.
7)    U východu z kostela je umístěna pokladnička, sloužící pro finanční dary na pořádání oslav 100. výročí vzniku Českobratrské církve evangelické. Oslavy se budou konat na podzim tohoto roku 27. až 30. září v Pardubicích a jste na ně všichni srdečně zváni.