image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Ze sborových oznámení

26. 5. 2019

Písně:   150, 346, 427, 244,1-3v.
Čtení:   Iz 53, 3 – 9                 
Kázání: Ex 17, 8 – 13


1)    Děkujeme všem, kdo se podíleli na organizaci letošní Noci kostelů.
2)    Dnes se koná v Prusinovicích Seniorátní evangelická neděle, Podrobný program celého dne je ve vývěsce.
3)    Ve Valašském Meziříčí je dnes DEN DIAKONIE na zahradě hospice Citadela a v evang. kostele.
4)    Ve čtvrtek je svátek Nanebevstoupení Páně Bohoslužby budou odpoledne v 16:30 ve Stříteži a v 18h v Rožnově. Biblická hodina pro děti a konfirmační příprava nebudou.
5)    V pátek je v 18 h. na faře mládež.
6)    Další bohoslužby jsou opět za týden v neděli v 8h v Rožnově a v 9:30 ve Stříteži.
7)    Na svatodušní neděli 9. června budeme v našem sboru slavit konfirmaci. Bohoslužby budou v ten den společné pro obě části sboru a budou se slavením stolu Kristova pouze ve Stříteži, a to již od 9h.
8)    Doporučujeme vaší pozornosti shrnutí jednání 1. zasedání 35. synodu naší církve a vydané prohlášení tohoto synodu. S oběma dokumenty se můžete seznámit na nástěnce.