image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Ze sborových oznámení

18. 2. 2018

Písně:   133, 479,1-5v., 483, 399, 684, 678
Čtení:   1 Kr 12, 1 – 19            
Kázání: 1 K 3, 3b – 4


1)    Dnešní sbírka je celocírkevní sbírka a je bude určena na tiskový fond a publikační činnost ČCE.
2)    Presbyterům připomínáme, že zítra je v 18 h. ve Stříteži schůze staršovstva.
3)    V příštím týdnu mají děti jarní prázdniny, nebude výuka náboženství ani konfirmační cvičení.
4)    Biblická hodina bude ve čtvrtek jako pravidelně v 10 h ve Stříteži a v 17:45 v Rožnově.
5)    V sobotu budou v kostele v Rožnově při svatebním shro-máždění oddáni snoubenci Dalibor Mráz a Veronika Lukešová.
6)    Další postní bohoslužby budou opět za týden v Rožnově v 8h a ve Stříteži v 9:30. Ve Stříteži je během bohoslužeb nedělní škola pro děti.
7)    Diakonie každoročně vyhlašuje postní sbírku. Ta letošní je určena na pomoc lidem, kteří uprchli před válkou v Sýrii. Bližší informace jsou na nástěnce. Pro sbírku budou v našem sboru sloužit označené pokladničky u východu, nebo, chcete-li o daru potvrzení, lze přispět u ses. pokladní či bezhotovostně na účet sboru s variabilním symbolem uvedeným na nástěnce. Sbírka potrvá do Velikonoc.
8)    Všichni jste srdečně zváni na postní ekumenické setkání se uskuteční 28. února v ř. kat. kostele v Rožnově.
9)    U východu je vystaven ke kontrole seznam členů sboru, kteří mají hlasovací právo a také seznam všech dárců, kteří věnovali jakýkoliv finanční dar sboru v roce 2017.