image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Třicátníci

Skupina třicátníků zahrnuje mladé lidi okolo třiceti let. Věkové rozmezí je však poměrně široké (20 až 40 let). Scházíme se v bytech jako skupinka přátel, kteří sdílejí společnou víru. Zpíváme písničky při kytaře, zamýšlíme se nad Biblí, hovoříme nad krátkými úvahami na biblické texty a snažíme se převést do praktického každodenního života to, čím nás oslovují. Víra, kterou společně sdílíme, nám v životě pomáhá, čerpáme z ní sílu a životní elán.
Jednou za čas pozveme i br. faráře a ptáme se na složitější otázky, které nás zajímají. Jinak se scházíme sami. Sdílíme spolu také mládí a počátek středního věku s otázkami a problémy, které tyto životní etapy přinášejí. Hovoříme spolu o hledání partnerů, o manželství a dětech i o běžných každodenních otázkách všedního života. Snažíme se radit si navzájem s problémy v práci, při výchově dětí apod.

Společenství třicátníků je, tak jako celý sbor, otevřené všem. Uvítáme mezi sebou nejen evangelíky našeho věku, ale všechny hledající lidi, kteří by chtěli někam patřit, či touží najít nové přátele.

 

Kdy se scházíme:

Setkáváme se nepravidelně na základě domluvy v neděli ve 14h. v bytech.

Srdečně zveme.

 


 

 

V neděli 9. 12. 2012 při setkání u Kamasů v Zubří nás navštívil Mikuláš s andělem a naše děti štědře obdaroval. Podařilo se nám Mikuláše i anděla vyfotografovat a tak fotky z mikulášské nadílky najdete ve fotogalerii.