image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Děti na farní zahradě uspaly broučky

BroučciU příležitosti státního svátku 101. výročí vzniku Československé republiky se konal ve Stříteži tradiční lampiónový průvod obcí, který vyvrcholil slavnostním shromážděním před sochou T.G.M. u kostela. Novinkou byl rituál uspávání broučků pod farní borovicí, který pro děti připravily vychovatelky z místní MŠ. Na fotografie se můžete podívat zde.

Sbor má nové staršovtsvo

Sborové shromáždění, konané 10. listopadu v Rožnově p. R. a 17. listopadu ve Stříteži n. B. zvolilo na následující šestileté období nové presbytery a presbyterky.

Stávajícím presbyterům a presbyterkám končí mandát 31.12.2019. Podle Církevního zřízení Českobratrské církve evangelické § 22 svolalo staršovstvo sboru volební sborové shromáždění,které zvolilo nové starší sboru, kteří se ujmou svých funkcí od 1. ledna 2020. S novým složením staršovstva se můžete seznámit zde.