image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

V neděli 2. května otevíráme kostely!

Od května opět otevíráme naše kostely!

Při dodržení platných omezení, souvisejících s covidovou situací, obnovujeme bohoslužebná shromáždění v našich kostelích v Rožnově i ve Stříteži.

První obnovené bohoslužby budou v neděli 2. května v 8h v evang. kostele v Rožnově a v 9:30 v evang. kostele ve Stříteži.

Je nutno dodržovat tato platná omezení: povinné alespoň chirurgické roušky, respirátory třídy FFP2/KN 95 nebo nanoroušky, povinnost nosit roušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání), před vstupem do kostela si účastníci dezinfikují ruce a dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry ve všech směrech.

Již neplatí omezení počtu návštěvníků bohoslužeb a zákaz hromadného zpěvu se ruší!

Pro všechny, kdo se našeho shromáždění z jakýchkoliv důvodů nebudou chtít nebo moci účastnit, budou pokračovat přímé přenosy bohoslužeb, a to v 8 h z rožnovského evangelického kostela, které budou dále k dispozici na internetu i ve formě záznamu.