image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Biblické hodiny pro děti

Biblická hodina prop děti (náboženství) se koná ve čtvrtek ve Stříteži v 17h.

V Rožnově biblické hodiny pro děti v tomto šk. roce nejsou.

Vyučování je určeno pro děti od druhé do sedmé třídy ZŠ.

V letošním školním roce probíráme Skutky apoštolské.