image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Kázání 2019

22. prosince 2019
Otevři dveře
4. neděle adventní


Chcete mít na Seznamu.cz upozornění na nové kázání? Klikněte na červené tlačíko.

Přidat na Seznam.cz

Kázání k poslechu si můžete pustit na stránce:
Audio záznamy kázání


PřílohaVelikost
Otevři dveře - 4. neděle adventní294.32 KB
Bděte tedy - 3. neděle adventní301.18 KB
Naděje, radost a pokoj - 2. neděle adventní386.74 KB
Hosanna Synu Davidovu - 1. neděle adventní342.23 KB
Můj lid to má rád297.75 KB
Vy jste sůl země289.01 KB
Církev Kristova341.1 KB
Uzdravení ochrnutého298.46 KB
Co si myslíte o Mesiášovi?306.07 KB
Uzdravení v sobotu258.32 KB
O boháči a stodolách - Neděle díkčinění300.34 KB
Povolání celníka306.81 KB
Bože, slyš mou modlitbu255.9 KB
Kázání na zahájení školního roku268.06 KB
Očištění chrámu303.61 KB
Bůh se trápí263.44 KB
Kdy vzniklo náboženství304.53 KB
Petrovo vidění260.49 KB
Joel Ruml - Kázání v toleranční modlitebně470.81 KB
Podobenství o stromech a stavitelích257.75 KB
Mládenci v peci ohnivé - svátek M.J.Husa255.87 KB
Žalm 121311.57 KB
Starci budou mít sny301.59 KB
Konfirmace 2019296.58 KB
Nanebevzetí Henochovo257.75 KB
Fanoušek na nejvyšší tribuně303.89 KB
Když neodejdu, Přímluvce nepřijde261.35 KB
Chanina modlitba258.9 KB
Ustrašené shromáždění343.13 KB
Nedotýkej se mne304.41 KB
Nový hrob - Vzkříšení Páně345.23 KB
Co je pravda? - Velký pátek304.91 KB
Kterak se oslíkovi dostalo královské pocty - neděle květná301.05 KB
Jak se postit - 5. neděle postní299.6 KB
Jak se modlit - 3. neděle postní258.99 KB
Jak prokazovat dobrodiní - 2. neděle postní339.21 KB
Pokušení na poušti - 1. neděle postní208.75 KB
Masopustní207.04 KB
Opřít se o Boha205.55 KB
Svatba v Káni206.78 KB
Boží stavebnice207.26 KB
Blázni pro Krista - Novoroční kázání240.65 KB