image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Kázání 2016

PřílohaVelikost
Narození Páně336.7 KB
Štědrovečerní kázání250.98 KB
Já to nejsem - 3. neděle adventní264.68 KB
Jako laň dychtí - 2. neděle adventní298.13 KB
Vzejde hvězda z Jákoba - 1. neděle adventní298.14 KB
O deseti družičkách340.09 KB
Hleďte, abyste se nelekali!261.04 KB
To potřebné i pro Martu299.05 KB
Daniel v Babyloně261.24 KB
Záměna miminek - křestní347.12 KB
Náman syrský301.29 KB
Podobenství o fíkovníku - Díkčinění za úrody343.18 KB
Uzdravování v sobotu299.25 KB
Navrať se k Hospodinu311.15 KB
Áronské požehnání - zahájení škol. roku260.89 KB
Zavržení Saula345.89 KB
Požehnání Josefovým synům311.97 KB
Boží všudypřítomnost304.36 KB
Jótamova bajka259.21 KB
Rozhodnutí k následování341.77 KB
Prorokův úděl - svátek Mistra Jana Husa304.33 KB
Musíte se narodit znovu297.59 KB
Pán zaplakal308.71 KB
Živé kameny270.83 KB
Podobenství o hostině303.46 KB
O Boží všudypřítomnosti340.35 KB
Nanebevzetí Eliášovo346.55 KB
Co to má znamenat? (svatodušní kázání podle Jana Karafiáta)263.61 KB
Volba dvanáctého apoštola305.26 KB
Voda života na vyprahlou zemi347.32 KB
Podobenství o hřivnách263.75 KB
Hnut soucitem293.11 KB
Žalm 23216.05 KB
Zjevení na cestě do Emaus208.25 KB
Jsme mrtvi hříchu ale živi Bohu - Vzkříšení Páně201.26 KB
Bože můj proč - Velký pátek252.34 KB
Pomazání v Betanii - neděle Květná204.54 KB
Spor o Ježíšovu autoritu - 5. neděle postní213.75 KB
Raduj se - 4. neděle postní211.14 KB
Elíša a Aramejci - 3. neděle postní204.7 KB
Co je křest - 2. neděle postní204.6 KB
Ezdrášova modlitba - 1. neděle postní203.05 KB
Uzdravení slepého Bartimea180.04 KB
Podobenství o soudci a vdově206.72 KB
Volba sedmi jáhnů - bohoslužby s pověřením pastorační pracovnice213.78 KB
Natanael216.06 KB
Nepřizpůsobujte se tomuto věku211.83 KB
Heslo roku 2016 - novoroční kázání211.33 KB