image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Kázání 2015

PřílohaVelikost
Narození Páně201.18 KB
Štědrovečerní kázání181.4 KB
Příchod - 3. neděle adventní213.26 KB
Vděčnost za lidi - neděle díkčinění272.02 KB
Eliáš na Orébu277.78 KB
Konfirmační kázání 2015254.07 KB
Nedělejte si starosti281.29 KB
Mluv Hospodine, tvůk služebník slyší - zač. šk. roku283.71 KB
Staré a nové277.53 KB
A ty se na chvíli zastav278.58 KB
Ztroskotání na cestě do Říma213.89 KB
Pokušení na poušti203.78 KB
Buďte milosrdní - kázání M.J.Husa - 6. července188.72 KB
Co je pravda - výročí 600 let od upálení M.J.Husa207.74 KB
Dína a Šekem219.79 KB
Jákobův zápas s Bohem212.45 KB
Odchod od Lábana214.89 KB
Konflikt na Kypru - neděle sv. Trojice211.92 KB
Přijali jste Ducha svatého? - Svatodušní kázání214.17 KB
Až přijde Utěšitel205.26 KB
Nanebevstoupení Páně208.15 KB
Modlete se - neděle Rogate206.41 KB
Hospodinu chci zpívat - neděle Cantate205.36 KB
Přechod přes Rudé moře210.61 KB
Rozhovor s Petrem212.37 KB
Vzkříšení Páně - neděle velikonoční197.65 KB
Petrovo zapření - Velký pátek202.72 KB
Adam a Ježíš - neděle Květná209.25 KB
O vnitřním člověku - 5. neděle postní262.26 KB
Kain odsouzen k životu - 4. neděle postní213.26 KB
Kain a Ábel - 3. neděle postní210.01 KB
Člověče, kde jsi? - 2. neděle postní216.75 KB
List do Laodikeje - 1. neděle postní205.55 KB
Petrovo vyznání207.68 KB
David a Goliáš210.11 KB
Přenesení Boží schrány205.84 KB
Jen v Bohu se ztiší duše má - Ž 62206.22 KB
Rouhání proti Duchu svatému208 KB
Dvanáctiletý Ježíš v chrámě212.94 KB
Přijímejte jeden druhého - novoroční bohoslužby210.87 KB