image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Kázání 2013

PřílohaVelikost
Hle stojím u dveří a tluku205.44 KB
Bůh člověkem - Narození Páně189.35 KB
Štědrovečerní bohoslužby191.87 KB
Jsi ten, který má přijít? - 3. neděle adventní214.9 KB
I vstoupí nenadále Pán - 2. neděle adventní201.96 KB
Vjezd do Jeruzaléma - 1. neděle adventní209.07 KB
Zvědaví na budoucnost - konec círk. roku205.48 KB
Izákovy studně209.55 KB
Jak se modlit207.28 KB
Léto milostivé208.94 KB
Konfirmace 2013195.64 KB
Uzdravení chromého207.17 KB
Rút a Bóaz - neděle díkčinění210.26 KB
Jak se prohrabat ke Kristu208.53 KB
Vzkříšení Lazara204.35 KB
Obětování Izáka201.81 KB
Nasycení čtyř tisíců205.96 KB
Aj stánek Boží s lidmi - 60 let kostela v Rožnově202.94 KB
Bohoslužby ve skanzenu202.61 KB
Farizeus a celník - dětské - Střítež185.62 KB
Toto místo leží v troskách211.03 KB
O podobenství ztracené ovci a penízi199.34 KB
Eliáš ohlašuje dobu sucha206.92 KB
Nábotova vinice208.85 KB
Rozmluva s Nikodémem - neděle sv. Trojice202.46 KB
Seslání Ducha svatého - svatodušní208.78 KB
Boháč a Lazar209.01 KB
Neúčinná zbožnost206.35 KB
Hlahol Hospodinu celá země204.02 KB
Davidovo sčítání lidu217.78 KB
Různé cesty k víře208 KB
Ostře sledovaný hrob214.43 KB
Kříž - znamení spásy (Velký pátek)244.24 KB
Na sněmu v Jeruzalémě207.35 KB
Pravý půst212.69 KB
Bude-li Pán chtít210.6 KB
Není poznání Boha v zemi249.12 KB
Nyní je čas příhodný210.68 KB
Moudrost shůry204.43 KB
Uzdravení posedlého v Gerase212.21 KB
Bojuj ten dobrý boj víry213.4 KB
Milovaní nevěřte204.76 KB
Dvacet let po návratu schrány206.37 KB
Zjevení Páně203.11 KB
Stát se chválou jeho slávy - novoroční204.15 KB