image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

kázání 2012

PřílohaVelikost
Radostná zvěst - Narození Páně200.71 KB
Štědrovečerní kázání296.31 KB
Přijď království tvé - 3. adventní203.57 KB
Mocnosti nebeské se zachvějí - 2. adventní204.32 KB
Noc pokročila den se přiblížil - 1. adventní197.98 KB
Podobenství o hřivnách192.35 KB
Vzkříšení dcery Jairovy200.52 KB
Spor o daň císaři245.04 KB
Radost ze zkoušek194.08 KB
Ananiáš a Safira188.36 KB
Desátky245.03 KB
Díkčinění201.16 KB
Překročení Jordánu205.14 KB
Hospodin pastýřem ovcí195.62 KB
Jákobův zápas200.02 KB
Proč jsme byli stvořeni254.26 KB
Budete mi svědky - rodinné na zahájení šk. roku193.08 KB
Požehnaná samota239.38 KB
Samařská žena202.04 KB
Musíte se znovuzrodit203.51 KB
Na ryby jen s Ježíšem203.2 KB
Bez přestání se modlete239.81 KB
Podobenství o pokladu v poli194.75 KB
Podobenství o hostině200.13 KB
Otroci a synové - trojiční201.63 KB
Přijměte Ducha svatého - svatodušní195.69 KB
Prospěje vám abych odešel200.48 KB
Nanebevstoupení Páně198.95 KB
Den matek196.9 KB
Maličko a uzříte mne201.01 KB
Zjevení v Galileji202.42 KB
Zjevení Marie Magdalské - velikonoční197.18 KB
Otče odpusť jim - velkopáteční200.09 KB
Prodej plášť a kup si meč - květná201.72 KB
Ježíš a Belzebul - 3.postní198.98 KB
Víra kananejské ženy - 2.postni248.81 KB
Pokušení na poušti - 1.postni223.31 KB
Ježíšova předpověď utrpení - masopustní181.08 KB
Podobenství o rozsévači202.73 KB
Dělníci na vinici199.08 KB
Chvála vykoupení v Synu244.19 KB
Ekumenická bohoslužba - Zubří192.12 KB
Uzdravení malomocného202.29 KB
Když dojde víno234.46 KB
Hle všecko tvořím nové - novoroční237.63 KB