image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Mládež se sešla s konfirmandy u táboráku

Mládež spolu s konfirmandy uspořádala v pátek 21. června 2013 táborák s opékáním na farské zahradě ve Stříteži.

Sešlo se nás dvanáct jako apoštolů. Tradiční špekáčky s chlebem a hořčicí nám všem chutnaly a našly se i další dobroty, jako například valašské frgály. Tímto děkujeme ses. Škrobákové za chutný příspěvek do programu.

Valašská mládež se setkala ve Stříteži

Tradiční setkání valašské mládeže proběhlo tentokrát v našem sboru v modlitebně ve Stříteži, a to v pátek 17. května 2013. Fotky z akce najdete ve fotogalerii.

 

Na víkendovce s konfirmandy

Ve dnech 10. - 12. května 2013 strávili konfirmandi víkend s mládeží a br. farářem na chalupě v Hošťálkové. Program byl pestrý a rozhodně jsme se nenudili. Deštivé počasí nám nevadilo, protože jsme hlavně chtěli být spolu. Skvěle jsme se bavili při noční bojovce nebo ruské ruletě.

Koncert Evy Henychové byl balzámem na duši

Recitál písničkářky a kytaristky Evy Henychové potěšil všechny, kteří v neděli 28. dubna přišli do evangelického kostela v Rožnově. Eva Henychová je nejen zpěvačkou, kytaristkou, skladatelkou i textařkou, ale především charismatickou osobností, která dokáže zasáhnout srdce lidí.

Velikonoční bohoslužby v našem sboru


24. března - Zelený čtvrtek: Střítež 16:30 h., Rožnov 18:00 h. (Lukášovy pašije)
25. března - Velký pátek: (s VP) DS Rožnov 10 h., Střítež 16:30 h., Rožnov 18 h.
27. března - Vzkříšení Páně: (s VP) Rožnov 8:00 h., Střítež 10:00 h.

Sborové shromáždění jednalo o životě sboru

V neděli 8. března se ve Stříteži sešlo SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ
Farního sboru ČCE ve Stříteži nad Bečvou a v Rožnově pod Radhoštěm.

Sborové shromáždění jednalo o sborovém hospodaření, schválilo účetní závěrku za r. 2014 a rozpočet na r. 2015. Přítomní si vyslechli zprávu o životě a činnosti sboru za rok 2014 a na závěr shlédli videoprezentaci sboru, kterou připravil br. farář Hurta. Po skončení jednací části mnozí setrvali v neformálních rozhovorech u připraveného pohoštění.

Beseda o rodičovství

Centrum pro rodinu a sociální péči a klub maminek našeho sboru uspořádaly besedu s názvem: Přínosy a oběti rodičovství.

Beseda se konala v rámci setkání maminek s malými dětmi, v pondělí 4. března v 9 h. u Vaculínů ve Stříteži.

Advent jsme zahájili ekumenicky

Ve středu 5. prosince v 19 h. se konalo adventní ekumenické modlitební setkání.

Společně se sešli křesťané z Církve bratrské, Římskokatolické a Českobratrské evangelické ze Stříteže, z Velké Lhoty a z Rožnova ke čtení Písma, modlitbám, ztišení a zpěvům. Spolu jsme tak vstoupili do období přípravy na příchod Ježíše Krista.

Setkání svým slovem provázel otec Kamil a aktivně se na něm podíleli jak duchovní i tak lajci ze zúčastněných společenství. Advent, který slaví křesťanské církve napříč denominacemi jsme tato symbloicky zahájili všichni společně. A to je velmi potěšitelné.

Děti předvedly hru "Největší světlo"

Na letošní dětské vánoční slavnosti vystoupily děti s divadelní hrou, která nesla název "NEJVĚTŠÍ SVĚTLO".

Slavnost se konala v rámci společných bohoslužeb obou částí sboru v neděli 23. prosince v evangelickém kostele v Rožnově. Fotografie najdete ve fotogalerii.

Studenti zpívali před zcela zaplněným kostelem

V pátek 20. prosince 2013 vystoupil v našem kostele v Rožnově studentský pěvecký sbor JUVENTUS se svým adventním koncertem. I letost nám studenti rožnovského gymnázia připravili nevšední zážeitek pro potěšení duše.