image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Sbor slavil konfirmační slavnost

V minulém školním roce se šest konfirmandů připravovalo ke konfirmaci, která se konala v neděli 20. října v evangelickém kostele ve Stříteži. Přejeme našim konfirmandům, aby tento den pro ně znamenal významný životní krok a utvrdil jejich víru a vztah k Bohu.

 

Výstava dobových fotografií nyní na internetu

Výstavu dobových fotografí k 60. výročí postavení evangelického kostela v Rožnově, můžete nyní shlédnout i na našich internetových stránkách v sekci fotogalerie. Výstava dokumetuje stavbu dřevěného kostela i první bohoslužby vedené farářem Tréglem za přítomnosti tehdejšího synodního seniora ThDr. Viktora Hájka.

Slavili jsme bohoslužby díkčinění

V neděli 6. října jsme ve sboru slavili tradiční bohoslužby díkčinění za úrody. K slyšení slova Božího a slavení stolu Kristova jsme se sešli v Rožnově v 8 h. a ve Stříteži v 9:30. Radostné vděčnosti je kolem nás vidět málo. Proto jsme chtěli vyjádřit svoji vděčnost Pánu Bohu za jeho dary a za jeho štědrou milost.

 

Školní rok jsme zahájili sborovým dnem

Na zahájení nového školního roku jsme v neděli 1. září uspřádali sborový den pro všechny generace. Dopoledne jsme slavili bohoslužby s dětmi a s VP, při kterých kázal náš host, br. farář Štěpán Janča z Orlové.

Děti i dospělí si užili sborový tábor

V týdnu od 29.6 do 6.7. se konal ve Stříteži ve Videčkách dětský tábor, kterého se zúčastnilo 23 dětí a 14 dospělých. Tématem letošního tábora byla modlitba. Kromě biblických programů se děti i dospělí vyřádili při mnoha hrách a soutěžích.

60 let evangelického kostela v Rožnově

V neděli 7. července jsme si připoměli 60 let od postavení dřevěného evangelického kostela v Rožnově.  V kostele byla otevřena výstava dobových fotografií, dokumentujících stavbu kostela i jeho posvěcení. Fotografie z bohoslužeb jsou ve fotogalerii. Výstavu je možné shlédnout po celé letní prázdniny.

Bohoslužba v rožnovském skanzenu

V sobotu 6. července se slavila bohoslužba v toleranční modlitebně ve Valašské dědině v rožnovském skanzenu. Bohoslužbě předsedal br. farář Jiří Palán z Huslenek, kázal br. farář Josef Hurta ze Stříteže.

Mládež se sešla s konfirmandy u táboráku

Mládež spolu s konfirmandy uspořádala v pátek 21. června 2013 táborák s opékáním na farské zahradě ve Stříteži.

Sešlo se nás dvanáct jako apoštolů. Tradiční špekáčky s chlebem a hořčicí nám všem chutnaly a našly se i další dobroty, jako například valašské frgály. Tímto děkujeme ses. Škrobákové za chutný příspěvek do programu.

Valašská mládež se setkala ve Stříteži

Tradiční setkání valašské mládeže proběhlo tentokrát v našem sboru v modlitebně ve Stříteži, a to v pátek 17. května 2013. Fotky z akce najdete ve fotogalerii.

 

Na víkendovce s konfirmandy

Ve dnech 10. - 12. května 2013 strávili konfirmandi víkend s mládeží a br. farářem na chalupě v Hošťálkové. Program byl pestrý a rozhodně jsme se nenudili. Deštivé počasí nám nevadilo, protože jsme hlavně chtěli být spolu. Skvěle jsme se bavili při noční bojovce nebo ruské ruletě.