image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Cimbal Classic pomohl parkinsonikům

Rožnovský klub Parkinson pořádal v našem evangelickém kostele v Rožnově První charitativní koncert pro lidi nemocné Parkinsonovou chorobou.

Na koncertu pro parkinsoniky vystoupil Dalibor Štrunc a legendární Cimbal Classic. Akce se konala v pátek 11. dubna 2014 od 17 h. Výtěžek vstupného podpořil práci klubu Parkinson. Děkujeme všem štědrým dárcům.

Postní ekumenické setkání

Ve spolupráci s církvemi z našeho regionu se ve čtvrtek 20.3.2014 konalo v evang. kostele v Rožnově postní ekumenické setkání.

Na organizaci se podílel sbor Církve Bratrské z Velké Lhoty, římskokatolická farnost v Rožnově a ve Valašské Bystřici, a farní sbory ČCE ve Velké Lhotě a ve Stříteži n. B. Účastníci setkání, kteří zcela zaplnili kostel, společně meditovali nad biblickými texty, modlili se a zpívali.

Sbor má nového kantora

Od pátku 14. do neděle 16. února se v našem sboru konalo setkání Spolku evangelických církevních hudebníků (SECH) s celocírkevním kantorem Ladislavem Moravetzem.

Při nedělních bohoslužbách 16. 2. koncertoval ve Stříteži Spolek evangelických církevních hudebníků a zpíval pěvecký sbor. V tutéž neděli odpoledne jsme se sešli k hudebním bohoslužbám ve střítežském kostele, při nichž opět vystoupili se svým koncertním programem členové Spolku evangelických hudebníků a pěvecký sbor.

Kdo ukradl "zlatý" svícen?

Přes dvacet dětí a mládežníků se zúčastnilo večerní bojovky kolem střítežského kostela.

V pátek 24. ledna bylo večer kolem střítežského kostela nezvykle živo. Dorost a mládež se setkali při plánované bojovce. Cílem hry bylo zabránit mafiánům v krádeži "zlatého" svícnu z kostela. Všichni se na hru náležitě připravili a vybavili. Teplé oblečení do mrazu, bambitky a jiné "zbraně" a hlavně dobrou náladu nikdo doma nezapomněl. Mládežníci v roli mafiánů se sjeli do Stříteže, aby pro dorosťáky připravili dobrodružný večer. Všichni jsme pak ještě u čaje a buchet rozebírali celou vydařenou akci a skvěle jsme se při tom bavili. Děkujeme mládežníkům, kteří se zapojili.

Nové staršovstvo složilo slavnostní slib

 

V neděli 12. ledna složili nově zvolení presbyteři a presbyterky našeho sboru slavnostní slib a byli pověřeni do služby. Akt pověření se udál v rámci bohoslužeb v ev. kostele v Rožnově a vykonal jej seniorátní kurátor Vladimír Buzek. Členové staršovstva se poté setkali na neformální schůzce s dosavadními presbytery ve Stříteži v modlitebně v 16 h. Přejeme našemu staršovstvu hodně sil do práce a srdečně děkujeme za službu všem dosavadním presbyterům. Fotografie zde.

Děti předvedly hru o apoštolu Pavlovi

Ve 4. adventní neděli jsme shlédli tradiční dětské divadlo v rožnovském kostele. Téma bylo letos zcela nevánoční - O apoštolu Pavlovi. Setkali jsme se s apoštolem Pavlem v různých těžkých situacích jeho života. Při zatýkání římskými vojáky, s námořníky při plavbě na moři, i při jeho ztrostkotání. A přece apoštol Pavel ve svém životě neztroskotal. Děti hrály s velkým zaujetím a doslova nás vtáhly do poutavého děje. Patří velký dík jim i scénáristovi a režisérovi celého představení, Tomáši Zajícovi. Podívejte se do fotogalerie.

Do adventu jsme vstoupili ekumenicky

Křesťané z Církve bratrské, římskokatolické a evangelické se sešli ve středu 4.12.ke společné  ekumenické pobožnosti.

Společně jsme zpívali, rozjímali na biblickými texty a modlili se. Chtěli jsme se v tom předvánočním shonu ztišit a dát adventnímu času tu pravou náplň a podobu. Společné setkání se letos konalo v římskokatolickém kostele ve Valašské Bystřici.

Kostel rozezvučela cimbálová muzika

Lidová muzika Šmykňa předvedla v našem kostele v Rožnově bohatý koncert s názvem "A na vašim stole...".

Na programu byly slovenské lidové písně a koledy. Všem účastníkům se výkony učinkujících nesmírně líbily, což ocenili dlouhým potleskem.

Jsi školák? Nudíš se doma? Přijď do dorostu!

Chodíš už do třetí třídy? Nudíš se doma? Přijď k nám do dorostu!

Každý druhý pátek na faře ve Stříteži zažiješ vzrušující zábavu a skvělé kamarády. Začínáme v 17 h. Těšíme se na Tebe.

Členové sboru zvolili nové staršovstvo

V neděli 10. a 17. listopadu se sešlo sborové shromáždění, aby zvolilo nové staršovstvo na období 2014 - 2019.

 Novými presbytery a presbyterkami se stali tito bratři a sestry:

Martin Beneš, Pavel Kočíb, Hana Kolečková, Ruth Kopecká, Pavla Korbášová, Lenka Kozubková, Miriam Křenková, Jiří Martínek, Kateřina Martinková, Jiří Nevlud, Jiří Šturc, Vladislav Vaněk.

Náhradníci: Tomáš Hajda, Pavla Kyšáková, Blažena Běťáková, Zdenka Vaculínová, Lenka Šrámková, Vladimír Křižan.