image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Jsou tu svatodušní svátky

V neděli 8. června slavíme svatodušní svátky.

Svatodušní svátky, neboli letnice, připomínají křesťanům seslání Ducha svatého na apoštoly, které se událo padesátého dne po vzkříšení Ježíše Krista.

Bohoslužby se slavením stolu Kristova se konají v Rožnově v 8 h. a ve Stříteži v 9:30 h.

Žáci předvedli brilantní hru na flétny i cimbál

Žáci Základní umělecké školy Rožnov pod Radhoštěm zahráli na flétny a cimbál při absolventském koncertu v našem kostele v Rožnově.

Koncert se konal v pondělí 19. května a všichni účinkující nám zprostředkovali krásný hudební zážitek. Děkujeme.

 

Premiérová Noc kostelů v Rožnově se vydařila

V pátek 23. května se na mnoha místech Evropy konala mezinárodní akce, zvaná Noc kostelů. V letošním roce se konala také v kostelích v Rožnově. Pestrý dvou a půl hodinový program v evangelickém kostele připravili mladí lidé z našeho sboru.Celým večerem nás moderátorsky provázela Hana Křištofová. Všem účinkujícím se podařilo vytvořit neformální uvolněnou atmosféru, kterou si všichni přítomní náležitě užili. Mládež úspěšně "přilákala" do kostela kolem šedesáti lidí, a to nejen z církve. Všem organizátorům patří dík za jejich úsilí a nadšení, s jakým tuto akci zorganizovali. Děkujeme i bratřím z ř. kat. farnosti v Rožnově za spoluporáci a podporu. Fotografie z Noci kostelů najdete ve fotogalerii. Krátká reportáž je na TV Beskyd: http://www.tvbeskyd.cz/cz/10-tv-beskyd/3-roznov-p-radh.html?idv=7907

Árstíðir opět nezklamal

Islandská skupina Árstíðir opět koncertovala v Rožnově!

V pátek 2. května zaplnili evangelický kostel návštěvníci koncertu skupiny Ásrstídir. Islandská hudební skupina ani letos nezklamala a vytvořila v kostele nešvšední příjemnou atmosféru. Dva kytaristé, houslista a hráč na klávesové nástroje byli zároveň zpěváky. Poklidné až relaxační písně, bravurně pěvecky zvládnuté, předvedli zpěváci zcela akusticky, bez ozvučení. Na ty, kdo je slyšeli poprvé působili tito čtyři mladí muži jako zjevení. Nás, kdo jejich hudbu už známe z předchozích let nezklamali a příjemně naladili.

Více info o hudební skupině zde: http://www.arstidir.com

Cimbal Classic pomohl parkinsonikům

Rožnovský klub Parkinson pořádal v našem evangelickém kostele v Rožnově První charitativní koncert pro lidi nemocné Parkinsonovou chorobou.

Na koncertu pro parkinsoniky vystoupil Dalibor Štrunc a legendární Cimbal Classic. Akce se konala v pátek 11. dubna 2014 od 17 h. Výtěžek vstupného podpořil práci klubu Parkinson. Děkujeme všem štědrým dárcům.

Postní ekumenické setkání

Ve spolupráci s církvemi z našeho regionu se ve čtvrtek 20.3.2014 konalo v evang. kostele v Rožnově postní ekumenické setkání.

Na organizaci se podílel sbor Církve Bratrské z Velké Lhoty, římskokatolická farnost v Rožnově a ve Valašské Bystřici, a farní sbory ČCE ve Velké Lhotě a ve Stříteži n. B. Účastníci setkání, kteří zcela zaplnili kostel, společně meditovali nad biblickými texty, modlili se a zpívali.

Sbor má nového kantora

Od pátku 14. do neděle 16. února se v našem sboru konalo setkání Spolku evangelických církevních hudebníků (SECH) s celocírkevním kantorem Ladislavem Moravetzem.

Při nedělních bohoslužbách 16. 2. koncertoval ve Stříteži Spolek evangelických církevních hudebníků a zpíval pěvecký sbor. V tutéž neděli odpoledne jsme se sešli k hudebním bohoslužbám ve střítežském kostele, při nichž opět vystoupili se svým koncertním programem členové Spolku evangelických hudebníků a pěvecký sbor.

Kdo ukradl "zlatý" svícen?

Přes dvacet dětí a mládežníků se zúčastnilo večerní bojovky kolem střítežského kostela.

V pátek 24. ledna bylo večer kolem střítežského kostela nezvykle živo. Dorost a mládež se setkali při plánované bojovce. Cílem hry bylo zabránit mafiánům v krádeži "zlatého" svícnu z kostela. Všichni se na hru náležitě připravili a vybavili. Teplé oblečení do mrazu, bambitky a jiné "zbraně" a hlavně dobrou náladu nikdo doma nezapomněl. Mládežníci v roli mafiánů se sjeli do Stříteže, aby pro dorosťáky připravili dobrodružný večer. Všichni jsme pak ještě u čaje a buchet rozebírali celou vydařenou akci a skvěle jsme se při tom bavili. Děkujeme mládežníkům, kteří se zapojili.

Nové staršovstvo složilo slavnostní slib

 

V neděli 12. ledna složili nově zvolení presbyteři a presbyterky našeho sboru slavnostní slib a byli pověřeni do služby. Akt pověření se udál v rámci bohoslužeb v ev. kostele v Rožnově a vykonal jej seniorátní kurátor Vladimír Buzek. Členové staršovstva se poté setkali na neformální schůzce s dosavadními presbytery ve Stříteži v modlitebně v 16 h. Přejeme našemu staršovstvu hodně sil do práce a srdečně děkujeme za službu všem dosavadním presbyterům. Fotografie zde.

Děti předvedly hru o apoštolu Pavlovi

Ve 4. adventní neděli jsme shlédli tradiční dětské divadlo v rožnovském kostele. Téma bylo letos zcela nevánoční - O apoštolu Pavlovi. Setkali jsme se s apoštolem Pavlem v různých těžkých situacích jeho života. Při zatýkání římskými vojáky, s námořníky při plavbě na moři, i při jeho ztrostkotání. A přece apoštol Pavel ve svém životě neztroskotal. Děti hrály s velkým zaujetím a doslova nás vtáhly do poutavého děje. Patří velký dík jim i scénáristovi a režisérovi celého představení, Tomáši Zajícovi. Podívejte se do fotogalerie.