image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

EVROPA A ISLÁM - Doc. Pavel Hošek

 Rožnovská pobočka České křesťanské akademie uspořádala ve čtvrtek 17.9.2015 v našem kostele v Rožnově přednášku Doc. Pavla Hoška na téma Evropa a islám.

Doc. Pavel Hošek, Th.D. je vedoucím katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a kazatelem Církve bratrské. Je členem prezidia ČKA. Zabývá se vztahem teologie a kultury, odborně se věnuje vztahu teologie a vědy o náboženství a také předpokladům a možnostem mezináboženského dialogu a mezináboženské spolupráce. Téma přednášky reagovalo na aktuální dění v současné Evropě.

Audiozáznam přednášky si můžete poslechnout zde.

Evangelíci z Javorníka přivezli horňácký folklór

Tradičně poslední prázdninovou neděli jsme uspořádali sborový den s hostem. Letos byl hostů celý zájezd. Přijeli za námi evangelíci z Javorníka nad Veličkou.

V neděli 30. srpna 2015 jsme prožili příjemné setkání se sborem evangelíků z Javorníka. Přinesli nám krásný zážitek lidového zpěvu starých bratrských písní a nejen to.

Koncert skupiny "INVISIBLE?"

Pro všechny, kterým se líbí rocková hudba jsme na závěr prázdnin připravili rockový koncert skupiny Invisible.

Kapelu tvoří skupina čtyř mladých muzikantů z Javorníka nad Veličkou. Jsou to evangelíci a hrají svou vlastní křesťanskou tvorbu. Koncert byl součástí sborového setkání s javornickými evangelíky a uskutečnil se v sobotu 29. 8. večer na  fotbalovém hřišti ve Stříteži nad Bečvou. Koncertu se zúčastnilo více než šedesát návštěvníků, především z řad občanů Stříteže. Děkujeme všem, díky jejichž obětavé spolupráci se koncert v naší obci mohl uskutečnit.

Tábor udělal z dětí statečné rytíře

Od 11. do 18. července 2015 se konal v tábořišti ve Videčkách tábor s názvem "Po stopách tajemného rytíře".

Pětadvacet dětí spolu s vedoucími prožili báječné chvíle plné dobrodružství, napětí, odvahy a opravdového kamárádství. Fotografie zde.

Dorost a mládež - společný výšlap na Lhotu

 

V pátek 19. června se konala společná noční akce dorostu a mládeže.

V 17 h. se dorosťáci, vedení ses. farářovou vydali směrem na Velkou Lhotu. Cestou poktávali různé postavy, s nimiž se seznamovali. Jednalo se (nejen) o mládežníky. Na Velké Lhotě si pak v tamní farní zahradě rozdělali oheň, opekli špekáčky, zpívali a hráli společenské hry. Zpáteční cesta byla stezkou odvahy, při které jim zcela potmě ukazovala cestu lesem jen vhodně rozmístěná světýlka. Během celého večera se mládež obětavě věnovala dětem a všichni si celou akci náramě užili.

Konala se "První střítežská olympiáda"

V sobotu 20. června 2015 se konala historicky první střítežská olympiáda na farní zahradě ve Stříteži.

Děti i dospělí soutěžili v různých disciplínách jako fotbal, běh, skákání v pytli nebo lov sladkostí. Na ohni jsme si opekli tradiční špekáčky a také pití bylo dost. Nejisté počasí vydrželo bez výraznějšího deště až do konce olympiády. Občas dokonce vykouklo hřejivé sluníčko. Děkujeme všem, kdo přišli svou účastí akci podpořit a zejména pak organizátorům, kteří celé setkání připravili. Podívejte se na fotografie z této akce ve fotogalerii.

NOC KOSTELŮ 2015

V rámci mezinárodní akce NOC KOSTELŮ jsme mohli i letos navštívit program v evangelickém kostele v Rožnově.

V pátek 29. května byl kostel otevřený pro veřejnost již od 18 h. Samotný program pak začal ve 20 h. Pestrý a bohatý program shlédlo na 60 účastníků Noci kostelů. Slyšeli jsme varhanní skladby, dětskou kapelu, sborové i sólové zpěvy, shlédli divadelní scénky nebo projekci fotografií ze života sboru. Nechybělo ani občerstvení a samozřejmě byla příležitost k přátelským rozhovorům. Děkujeme všem, kdo se zapojili do přípravy a realizace letošní Noci kostelů v Rožnově.

Batikovací dorost

Na jedné ze schůzek dorostu vznikl nápad, aby všichni dorosťáci měli společný dorosťácký "dres". Bylo rozhodnuto o výrobě vlastních triček.

V pátek 8. května se sešli Dorosťáci, aby společně vyráběli batikovaná trička. Jak se jim to podařilo můžete posoudit na fotografiích ve fotogalerii.

Koncert nejen faráře - kostelem zněl jazz i folk

V sobotu 9. května se konal v evang. kostele v Rožnově koncert místního faráře Josefa Hurty a jeho hostů.

Od 90. let vystupoval na různých církevních festivalech. Od folkové kytary postupně přešel až k jazzovému pianu. Evangelický farář a písničkář, který je mezi křesťanskou veřejností znám pod "uměleckým" jménem Pepík Hurta, vystoupil tentokrát ve svém vlastním sboru. Na pomoc si přizval přátele muzikanty, takže jste mohli uslyšet velmi neformální až spontánní hudební uskupení. Církevní humor, folk v jahelkovském stylu a jazzové úpravy evangelických písní – to vše v jediném multižánrovém koncertu, kde více než o virtuozitu šlo spíše o humorný nadhled. Fotografie z koncertu najdete ve fotogalerii.

Cimbal classic opět podpořil parkinsoniky

V pátek 8. dubna se v našem evangelickém kostele v Rožnově konal již 3. benefiční Koncert pro parkinsoniky,

V kostele, který byl zcela zaplněn posluchači zazpíval patron rožnovských parkinsoniků Dalibor Štrunc a jeho Cimbal Classic. Koncert pořádal rožnovský Klub parkinson.