image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Nový Dorost zahájen!

Je ti mezi 11 - 15 lety?
Nemáš program na páteční odpoledne?
Přijď mezi nás.
Poprvé 11. října v 17 hodin na evangelické faře

Evangelická mládež Farního sboru ve Stříteži n. B. zve všechny chlapce a dívky ve věku 11 - 15 let ke společnému scházení každý druhý pátek v podvečer od 17 hodin na evangelické faře ve Stříteži. Na programu jsou hry, povídání a společná zábava.

Nemáš kamarády? Tady je určitě najdeš!

Děti na farní zahradě uspaly broučky

BroučciU příležitosti státního svátku 101. výročí vzniku Československé republiky se konal ve Stříteži tradiční lampiónový průvod obcí, který vyvrcholil slavnostním shromážděním před sochou T.G.M. u kostela. Novinkou byl rituál uspávání broučků pod farní borovicí, který pro děti připravily vychovatelky z místní MŠ. Na fotografie se můžete podívat zde.

Neděle Díkčinění

V neděli 6. října jsme slavili tradiční díkčinění za úrody.

Konal se SBOROVÝ DEN 2019

Požehnání dětemKaždý rok v poslední neděli prázdnin pořádáme společný SBOROVÝ DEN. Ani letos tomu nebylo jinak. A protože šlo o neděli 1. září, byl určen především dětem, které přijaly požehnání pro nový školní rok.

Letos jsme se zaměřili na děti, pro něž je 1. září začátkem nového školního roku. Rodinné bohoslužby byly pestré a radostné.

I odpoledne patřilo dětem, školním i předškolním, pro něž byly připraveny hry a soutěže na farní zahradě a na faře. Pro dospělé a pro ty, kdo se nechtěli účastnit her se konala v kostele beseda s promítáním fotografií, při nichž br. Jiří Fejfar vyprávěl o své cestě do Gruzie. Promítané fotografie si můžete znovu prohlédnout zde.

Sborový den jsme zakončili společným posezením venku u dobrého pohoštění.

10 let toleranční modlitebny z Huslenek

Letos jsme se po desáté sešli k bohoslužbám v toleranční modlitebně z Huslenek ve Valašském muzeu v přírodě.

Tradičně na svátek upálení Mistra Jana Husa, v sobotu 6. července jsme slavili bohoslužby v toleranční modlitebně z Huslenek ve Valašském muzeu v přírodě. Letos šlo o 10. výročí od otevření modlitebny. Pozvání přijal emeritní synodní senior Joel Ruml, který zahajoval první bohoslužby v modlitebně před deseti lety. Kostel se zcela zaplnil návštěvníky, kteří po skončení bohoslužby pořídili společnou fotografii před kostelem. Kázání br. Joela Rumla vzbudilo velký zájem posluchačů a můžete si jej stáhnout a přečíst zde.

Konfirmace

konfirmace 2019Na svatodušní neděli 9. června jsme v našem sboru slavili konfirmaci.

Bohoslužby byly společné pro obě části sboru, a to ve Stříteži. Tři děvčata a jeden hoch byli slavnostně konfirmováni za účasti sboru, staršovstva a rodin konfirmandů (foto). Bohoslužby, jak je ve Stříteži zvykem, doprovodila hudební skupina (viz foto), tentokrát i při vysluhování večeře Páně.

Naše kostely přilákaly téměř 200 návštěvníků

Noc kostelů

V pátek 24. května se konala mezinárodní akce Noc kostelů. My jsme se k ní letos připojili s oběma našimi kostely - ve Stříteži i v Rožnově.

Od 18:30 do 21:30 byly naše kostely otevřené pro veřejnost. Již od samého začátku proudily do obou kostelů četné skupinky návštěvníků. V Rožnově je vítalo bohaté občerstvení a ve Stříteži možnost vystoupat na věž kostela nebo si prohlédnout barokní varhany. Na obou místech běžela po celou dobu videoprezentace života sboru. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.