image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Sborové shromáždění jednalo o životě sboru

V neděli 26. března 2017 se sešlo sborové shromáždění, které jednalo o životě, práci a hospodaření našeho sboru.

Shromáždění projednalo účetní závěrku za r. 2016 a sborový rozpočet na r. 2017. Sborové shromáždění schválilo návrh staršovstva, kterým se stanoví, že novoroční bohoslužby se slavením večeře Páně se budou napříště slavit vždy v první lednovou neděli. Naopak návrh na posunutí začátku bohoslužeb o půl hodiny později byl zamítnut. Výroční sborovou zprávu a přehled sborového hospodaření si můžete prohlédnout zde.

Průzkum názorů na čas začátku bohoslužeb

V březnu jsme provedli průzkum názorů na možnou změnu času začátku bohoslužeb. Výsledky ankety dopadly takto:

Pro posunutí bohoslužeb o půl hodiny později se vyslovilo 29% respondentů, 71% bylo proti změně. Na základě výsledků ankety pak sborové shromáždění rozhodlo o zachování dosavadních časů začáku nedlěních bohoslužeb - tedy v Rožnově v 8 h. a ve Stříteži v 9:30.

Bohoslužby s pěveckým sborem Zd. Šimůnka

Na 1. neděli po Zjevení Páně 8. ledna 2016 zazpíval při bohoslužbách pěvecký sbor Zdeňka Šimůnka.

Vánoční svátky jsme zakončili v neděli 8. ledna připomínkou svátku Zjevení Páně. Při bohoslužbách v Rožnově i ve Stříteži zazpíval smíšený pěvecký sbor Zdeňka Šimůnka ml. Ještě naposled o těchto Vánocích zněly při bohoslužbách koledy a vánoční písně, tentokrát v originálním aranžmá Zdeňka Šimůnka.

Sešli jsme se k ekumenickým bohoslužbám

Jako každoročně i letos jsme se sešli k ekumenickým bohoslužbám v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů.

Ekumenické bohoslužby jsme slavili společně s římskokatolickými křesťany ve středu 18. ledna v kostele sv. Kateřiny v Zubří a ve čtvrtek 19. ledna v evangelickém kostele v Rožnově. Při této příležitosti jsme měli možnost se seznámit s novým farářem ř.kat. farnosti v Zubří a ve Vidči Pavlem Hödlem. Kázání, pronesené br. farářem Josefem Hurtou v Zubří je ke stažení v sekci Kázání.

Valaši na Horňácku - zájezd do Javorníka

V neděli 28. srpna uspořádal Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Stříteži n. B. zájezd na jih Moravy, do horňáckého Javorníka.

Tato vesnička, čítající asi 700 obyvatel a ležící 18 km jihovýchodně od města Veselí nad Moravou v oblasti Bílých Karpat je sídlem evangelického tolerančního sboru, který si po staletí uchoval svůj rázovitý charakter. Celá obec je přitažlivá velmi osobitou atmosférou duchovního života zdejších evangelíků, kteří jsou potomky Českých bratří, žijících zde v 17. stol. Současná podoba sboru je dána lidovým charakterem církve se silnými tradičními prvky.

I my jsme mohli něco z této atmosféry zažít při bohoslužbách v toleranční modlitebně z r. 1783. Do dnešních dnů se zde v živé podobě uchoval zpěv z Elsnerova kancionálu, vydaného r. 1753. Na starých dřevěných lavicích jako „špalíčky“ leží v kůži vázané kancionály tištěné švabachem, které obsahují staré bratrské písně z 16. století. Zážitek mohutného bohoslužebného zpěvu, v němž bylo možno vnímat vzájemný vliv a provázanost duchovních a lidových písní, byl velmi působivý.

JUVENTUS opět zazpíval v našem kostele

Dva dny před Štědrým dnem se uskutečníl v našem kostele v Rožnově  vskutku radostný a hravý vánoční koncert studenstkého pěveckého sboru rožnovského gymnázia JUVENTUS!

Tentokrát sbor obohatily nové ročníky mladších zpěváků a také písničky byly přizůsobené jejich věku a temperamentu. Vystoupení složené z dětských, biblických a vánočních písní vyvrcholilo na závěr strhující taneční choreografií.

Z pohádky do pohádky - tábor 2016

První srpnový týden patřil dětem. Konal se tradiční letní dětský tábor.

Uprostřed prázdnin prožily děti ze Stříteže i odjinud stanový tábor na tábořišti ve Videčkách. Tématem letošního tábora byly pohádky. Každý den byl věnován jedné pohádce. Vždy večer představily jednotlivé rodiny, jejichž děti se tábora účastnily pohádku na příští den pomocí divadelní scénky. Ráno pak br. farář na kromě vyprávění samotné pohádky vysvětlil dětem hlavní myšlenku příběhu a uvedl ji do souvislosti s biblickým svědectvím. Odpoledne pak téma pohádky určovalo náplň táborových her. Děti i jejich vedoucí si užili spoustu legrace, zábavy i poučení.

Fotografie z vánoční hry "Vánoce v roce 0"

Proč se narodil Spasitel? Jak k nám přichází Ježíš Kristus? A může v dřevěném kostele hořet oheň? Na tyto otázky se pokusila odpovědět vánoční divadelní hra s názvem: "Vánoce v roce 0", kterou zahrály naše děti.

Jako každý rok, i letos na 4. adventní neděli zahrály děti v kostele v Rožnově divadelní hru, která byla tentokrát vysloveně vánoční. Děj hry vycházel z biblického příběhu o narození Ježíše Krista. Hra ovšem pracovala s jasnými náznaky, že se může jednat také o současnost a napověděla, proč se nám vlast ně narodil Spasitel. Věříme, že se hra divákům líbila a že si z ní odnesli zřetelné poselství evangelia. Fotografie z vánoční hry najdete ve fotogalerii.

Svátek M.J.Husa v toleranční modlitebně

Ve středu 6. červnece na svátek umučení M.J.Husa jsme slavili služby Boží v toleranční modlitebně z Huslenek ve Valašském muzeu v Rožnově.

U příležitosti slavnostních bohoslužeb se setkali evangelíci z Huslenek s evangelíky z Rožnova p.R. a Stříteže n.B a také další návštěvníci muzea. Bohoslužby vedl farář Josef Hurta, kázáním slova Božího na text 1Pt 2, 1 - 10 sloužil farář Jiří Palán.

 

 

Mládež uspořádala tradiční víkendovku

Na závěr školního roku ve dnech 24. - 26. června uspořádala mládež tradiční víkendovku na chalupě v Hošťálkové.

Duchovní program obstaral farář Josef Hurta, o zbytek se postarali samotní mládežníci. Na pár obrázků z víkendovky se můžete podívat v naší fotogalerii.