image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Jsou tu opět svatodušní svátky

Seslání Ducha svatého na apoštoly připomíná na třetí největší křesťanský svátek v roce. Letošní svatodušní svátky připadají na neděli 4. 6. 2017

Letos vyhlásila synodní rada ČCE svatodušní neděli dnem pro Diakonii ČCE. Připomeneme si působení Božího Ducha na první diakony církve a vykonáme celocírkevní sbírku na podporu Diakonie. Bohoslužby se slavením stolu Kristova jsou v neděli 4. června v 8.00 h. v Rožnově p. R. a v 9.30 ve Stříteži n. B. Přijďte s námi vzdát Bohu díky za dar Ducha svatého.