image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Pravoslavné zpěvy v evangelickém kostele

Zcela výjimečný byl koncert dívčího tria Chorodia Agiu Georgiu ve čtvrtek 24.9.2015 v kostele v Rožnově.

Uslyšeli jsme řecké tradiční písně a byzantské pravoslavné hymny v nádherném puristicky čistém provedení jednohlasého i polyfonního zpěvu. Chorodia Agiu Georgiu vznikla založením a vysvěcením pravoslavné kaple svatého Jiří na zámku Poruba. Liturgie se zde slouží v českém a řeckém jazyce a proto se sestry postupně učí byzantské řecké hymny, které doplňují české pravoslavné zpěvy vladyky Gorazda. Sofie a Marie Prusali a Lada Gižová vystudovaly výtvarné umění na katedře výtvarné tvorby Ostravské univerzity, hudba jim však byla vždy velmi blízká. Především je jim blízká úcta k tradici, víra a láska k řeckým kořenům. Kromě byzantských zpěvů se věnují polyfonním zpěvům severního Řecka, oblasti Ipiros.