image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Celocírkevní biblické heslo na rok 2015

Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.   Ř 15, 7

Sestry a bratři, do nového roku 2015 Vám přejeme hojnost Božího požehnání, radosti, pokoje a lásky. Především pak pocit, že jste přijímáni takoví, jací jste v našem sborovém společenství. To je smyslem také celocírkevního biblického hesla na r. 2015. Novoroční kázání na tento text naleznete zde.