image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Slavili jsme ekumenické bohoslužby

V rámci Týdne za jednotu křesťanů jsme slavili společné ekumenické bohoslužby s křesťany z ř.kat. církve.

V úterý 22. ledna jsme se shromáždili k ekumenické bohoslužbě v řím.kat. kostele v Zubří a ve středu 23. ledna v evang. kostele v Rožnově. Program letošní ekumenické bohoslužby připravili křesťané z Indonésie. Tématem byl biblický verš z Dt 16,18-20: „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“.