image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Sborové shromáždění zvolilo kazatele sboru

V neděli 27. června 2021 se konalo v kostele ve Stříteži nad Bečvou sborové shromáždění, které kromě obvyklého programu mělo za úkol zvolit faráře sboru.

Jediným kandidátem byl stávající farář Josef Hurta, kterému v srpnu tohoto roku vyprší dosavadní mandát. Výsledek hlasování potvrdil faráře Hurtu v jeho funkci na dalších pět let. Součástí volebního shromáždění bylo jednání o hospodaření sboru a rozprava o plánování života sboru na příští léta.