image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Sbírka na JTD

Do konce října probíhá celocírkevní sbírka na Jubilejní toleranční dar.

Více k této každoroční sbírce si přečtěte zde.

Své dary na tento účel posílejte na účet sboru č.101159432/0300, VS: 106010XXXX.