image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Sborový den se mimořádně vydařil

Závěr prázdnin ve Stříteži patřil již tradičně sborovému dni.

Dopolední rodinné bohoslužby, na nichž se sešly obě části sboru společně byly zaměřeny především na děti, pro které byly slavnostním zahájením školního roku. Interaktivní nedělka, doplněná zpěvem dětí s kapelou byla součástí bohoslužeb. Rodiče měli také příležitost přivést své děti k účasti na svátosti stolu Páně.

Odpolední program začal za polojasného počasí venku před farou. Připraveno bylo kryté venkovní posezení s grilováním. Na úvod zahrála sborová kapela a pak už se všichni mohli soustředit na divadelní hru, kterou si připravila mládež. Dramatizace potopy světa byla doprovozena i pár kapkami skutečného děště. Následoval volný program. Pro mladší děti byl připraven dětský koutek s modelováním a hrami.Od 15:30 h vypukla velká soutěžní hra mládeže Pevnost Boyard. Počasí bylo příjemné a vydrželo po celou dobu až do závěru kolem 18 h. Teprve po ukončení, úklidu a rozchodu všech účastníků se spustil ohlášený déšť.

Fotografie ze sborového dne najdete ve fotogalerii.