image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Bezpečná forma slavení večeře Páně

Je naší bratrskou a sesterskou povinností zvláště při slavení svátosti večeře Páně chovat se odpovědně a ohleduplně. Současná epidemiologická situace se tedy promítá i do slavení této svátosti.

Veškerá zavedená hygienická opatření by postrádala smysl, pokud bychom je nezohlednili také při společné večeři Páně.
Tak jako po celé církvi i v našem sboru se staršovstvo zabývalo způsobem vysluhování večeře Páně tak, aby odpovídal zavedeným hygienickým opatřením a bylo to přijatelné pro všechny přistupující. Především máme na mysli to, aby nikdo nebyl od večeře Páně odrazován z obavy o své zdraví. Takové obavy je nutné respektovat a zohlednit. Tomuto ohledu jsme podřídili i formu vysluhování, aby bylo maximálně sníženo riziko možného přenosu nákazy a nezavdávali jsme zbytečně důvod k obavám.
Vysluhování večeře Páně bude tedy vypadat následovně:
Chléb nebude podáván z ruky do ruky, ale bude nabízen na podnosu, z něhož si každý vezme sám.
Během vysluhování obdrží každý komunikant svůj vlastní kalíšek na víno. Do tohoto kalíšku mu vysluhující nalije ze společné konvičky víno. Použité kalíšky pak budou opět posbírány. (Je dokonce možné si přinést i svůj vlastní kalíšek z domu.)
Věříme, že tento způsob vysluhování je dostatečně citlivý jak z hlediska hygienického, tak i svátostného.
Prosíme vás, abyste toto opatření přijali s porozuměním, a především s ohledem na ostatní. Budeme-li se soustředit na věci opravdu důležité, na neviditelného Krista a jeho společenství s námi, pak nás nemusí rušit nová vnější forma slavení svátostí.