image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Staršovstvo svolává sborové shromáždění

Podle Církevního zřízení Českobratrské církve evangelické § 20 staršovstvo sboru svolává sborové shromáždění Farního sboru ČCE ve Stříteži nad Bečvou a v Rožnově pod Radhoštěm na neděli 21. června 2020 v 10.00 v kostele ČCE ve Stříteži n. B. po bohoslužbách.

Sborové shromáždění bude společné pro obě části sboru a bude bezprostředně navazovat na společné bohoslužby, které začínají v 9.00h. Na programu je zpráva o životě a činnosti sboru za rok 2019, schválení účetní závěrky sboru za minulý rok a rozpočtu na rok 2020. Sborové shromáždění se může právoplatně usnášet za jakéhokoli počtu přítomných.