image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Konalo se sborové shromáždění

V neděli 21. června se konalo sborové shromáždění, společné pro obě části sboru.

Na programu byla zpráva o životě a činnosti sboru za rok 2019, schválení účetní závěrky sboru za minulý rok a rozpočtu na rok 2020.

Výroční sborovou zprávu včetně hospodaření si můžete přečíst zde.