image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Obnovujeme bohoslužebná shromáždění

obnova shromažďováníDíky zrychlenému uvolňování vládních opatření kvůli nemoci COVID-19 posunujeme zahájení bohoslužebných shromáždění o týden dříve.

Po dvou měsících trvání vládních omezení budeme slavit první bohoslužebné shromáždění, kterého se lze fyzicky účastnit

v neděli 24. května 2020 v 8h v Rožnově a v 9:30 ve Stříteži.

Přitom budou platit následující nutná omezení:

  • minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
  • při vstupu do kostela povinná dezinfekce rukou
  • po celou dobu bohoslužeb musí mít účastníci na ústech roušku
  • bude upuštěno od vzájemného podávání rukou 
  • bohoslužby budou stručnější
  • bude omezen přístup do dalších míst v kostele.
  • po bohoslužbách se nelze sdružovat k pohoštění