image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Jak jsme natáčeli „on-line“ bohoslužby

On-line bohoslužbyProtože technické zabezpečení on-line přenosu v sobě skrývá možnost, že se cokoliv může porouchat, zvolili jsme bezpečnější variantu předtočeného materiálu, abychom samotné nedělní dopoledne nemuseli prožít ve stresu, že se něco nepovede. A tak, přísně vzato, nejedná se o skutečně živý „on-line“ přenos. Nicméně "vysíláme" jej v přesně danou dobu. Natáčení bohoslužeb dopředu je ovšem časově o dost náročnější než pouhé vysílání živě. Protože modlitebna je nyní pro veřejnost uzavřena, podílí se na filmové práci celá farářova rodina. Díky tomu ovšem nemusíme nosit roušky, protože nedochází ke kontaktu s veřejností. Jak natáčení probíhá? ...

Především jsme museli vyřešit společný bohoslužebný zpěv bez zpěváků. Tady jsme s výhodou využili např. CD s názvem Někdo mě vede za ruku, které natočil komorní pěvecký sbor Východomoravského seniorátu pod vedením Evy Ježíkové. YouTube kanál sice detekoval nahrávku chráněnou autorským zákonem, ale protože nejde o užití ke komerčním účelům, nejedná se o vážný problém. Spoléháme na to, že každý evangelík má doma zpěvník, aby si mohl patřičnou píseň vyhledat a případně i zazpívat.

Bylo by zbytečné ke zpěvu natáčet prázdné židle, proto jsme se rozhodli pro doplnění zvukové nahrávky o fotografie. Kvůli dodržení autorských práv používáme (až na pár výjimek) výlučně vlastní autorské snímky.

Pro srozumitelnost mluveného slova jsme ovšem museli simulovat sál plně obsazený lidmi použitím zvukových stěn, které pohlcují ozvěnu, a tak jsme na stojany rozvěsili chlupaté deky a na židle jsme rozesadili místo lidí objemné polštáře a plyšáky.

Zvuková stopa se nahrává odděleně pomocí skrytých mikrofonů a vše se na základě synchronizační klapky smíchá dodatečně až ve střižně, kde se také pospojují jednotlivé záběry. Ke slovu pak přicházejí zvukové a barevné korekce, prolínačky atd. Nakonec se natočený materiál doplní o titulky a vyrenderuje na počítači do konečného video formátu. To trvá celou noc. Zpracovaný záznam pak putuje na YouTube, kde jsme pro tento účel vytvořili oficiální kanál našeho sboru. Na něj míří i odkaz z našich webových stránek.

Skutečnost, že nejde o živý přenos částečně kompenzujeme tím, že vysílání je načasováno na určenou hodinu, takže bohoslužby sdílíme s ostatními ve stejnou chvíli a jsme tak „on-line“ propojeni ve stejný okamžik.

Jak vidíte, přenos je výsledkem mnoha příprav i následné studiové postprodukce. Jako farář si tím ale zároveň plním svůj sen pracovat u filmu. Děkuji našemu Tomášovi, který významnou měrou zužitkoval své zkušenosti z videotvorby a pomáhá se zpracováním natočeného materiálu. Se zastaralou výpočetní technikou jde ovšem práce velmi pomalu, vyžaduje spoustu trpělivosti s pomalým zamrzávajícím počítačem a trvá hodně dlouho, než je k dispozici konečný materiál.

Děkuji za všechny vaše pozitivní zpětné reakce, na základě kterých jsem dospěl k názoru, že naše práce „není v Pánu marná“ (1K 15, 58).