image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Zveme vás na SBOROVÝ DEN 2019

sborovy denKaždý rok v poslední neděli prázdnin pořádáme společný SBOROVÝ DEN. Ani letos tomu nebude jinak. A protože jde o neděli 1. září, zveme především děti, aby přišly a přijaly požehnání pro nový školní rok.

Letos jsme se zaměřili na děti, pro něž je 1. září začátkem nového školního roku. Proto právě děti zveme na dopolední rodinné bohoslužby, které budou pestré a radostné.

Odpoledne bude také patřit dětem, pro něž připravujeme hry a soutěže na farní zahradě. Kdo se nebude chtít účastnit her, může strávit odpoledne s ostatními na faře, kde bude probíhat cestovatelská beseda s vyprávěním o Gruzii.

Dopolední bohoslužby začínají v 9:30 ve střítežském kostele a jsou společné pro Střítež i Rožnov. Odpolední program začne ve 14:00. K dipozici bude pohoštění a venkovní posezení. Srdečně zveme!