image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Konal se SBOROVÝ DEN 2019

Požehnání dětemKaždý rok v poslední neděli prázdnin pořádáme společný SBOROVÝ DEN. Ani letos tomu nebylo jinak. A protože šlo o neděli 1. září, byl určen především dětem, které přijaly požehnání pro nový školní rok.

Letos jsme se zaměřili na děti, pro něž je 1. září začátkem nového školního roku. Rodinné bohoslužby byly pestré a radostné.

I odpoledne patřilo dětem, školním i předškolním, pro něž byly připraveny hry a soutěže na farní zahradě a na faře. Pro dospělé a pro ty, kdo se nechtěli účastnit her se konala v kostele beseda s promítáním fotografií, při nichž br. Jiří Fejfar vyprávěl o své cestě do Gruzie. Promítané fotografie si můžete znovu prohlédnout zde.

Sborový den jsme zakončili společným posezením venku u dobrého pohoštění.