image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Konalo se sborové shromáždění

V neděli 24. března se konalo v modlitebně ve Stříteži výroční sborové shromáždění. Účastníci jednali o životě sboru, hlasovali o sborovém hospodaření a navrhovali kandidáty pro podzimní volby do staršovstva.

Výroční zpráva, účetní závěrka 2018 a rozpočet 2019