image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Skončil letní dětský tábor

Od 7. do 14. července se na Malé Bystřici konal tábor s dětmi pořádaný mládeží našeho sboru.

Bezmála na tři desítky dětí a vedoucích strávili společný čas v chatkovém tábořišti na Malé Bystřici, kde spolu hráli hry, soutěžili a sportovali. To vše spojovalo jednotné téma tábora - půvabná kniha francouzského spisovatele Antoine de Saint-Exupéryho Malý princ.

Cestování vesmírem i lidskou duší se odráželo jak ve sportovním tak duchovním programu tábora.

Na fotografii vpravo vidíte malé kosmonautky těsně před nástupem do rakety k letu za Malým princem na další planetu.