image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Posledních sedm slov Vykupitele na kříži

Zveme vás na koncert "posledních sedm slov vykupitele na kříži" od Josefa Haydna. Účinkuje komorní orchestr P.J.Vejvanovského z Nového Jičína. Koncert se koná v evangelickém kostele v Rožnově v neděli 18. března v 15 h.