image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Sborové shromáždění jednalo o životě sboru

V neděli 25. března se sešlo sborové shromáždění našeho farního sboru v modlitebně ve Stříteži.

Sborové shromáždění bylo společné pro obě části sboru. Na programu bylo schválení účetní závěrky sboru za minulý rok a rozpočtu na rok 2018. Shromáždění jednalo o životě a činnosti našeho farního sboru. Výroční zprávu si můžete stáhnout z následujícího odkazu:

Výroční zpráva je ke stažení zde.