image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ

Staršovstvo svolává sborové shromáždění Farního sboru ČCE ve Stříteži n. B. a v Rožnově p. R.
na neděli 25. března 2018 ve 14.00 v modlitebně ČCE ve Stříteži nad Bečvou 120

Sborové shromáždění bude společné pro obě části sboru. Na programu je zpráva o životě a činnosti sboru za rok 2017, schválení účetní závěrky sboru za minulý rok a rozpočtu na rok 2018. Sborové shromáždění se může právoplatně usnášet za jakéhokoli počtu přítomných. Přijměte naše pozvání a využijte příležitost podílet se spolu s námi na správě sboru.