image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Mezinárodní řemeslný workcamp + seminář

24. — 30. 6. 2019 Horský domov Herlíkovice / Kunzárna (Fischerbaude)
Spolek SEM Přátelé Herlíkovic vás zve na letní mezinárodní ý pobyt, který připravujeme se Stáňou Šimuniovou koordinátorkou dobrovolníků ASF -Servitus. Pobyt na Horském domově v Krkonoších se koná poslední týden v červnu. Tentokrát ho chceme pojmout jako řemeslný workcamp tradičních ale často zapomenutých řemesel, jejíž znalost opadla i kvůli proměnám obyvatelstva v pohraničí. Seminární část pobytu pak bude zaměřena dle tématu roku ČNFB (Překonávání dělících hranic ve společnosti). Plánujeme i výlet do hor. Pobyt bude již tradičně zakončen česko -německou bohoslužbou u příležitosti výročí kostela a společným obědem na Horském domově (v neděli 30.6). Letos si připomeneme 115. let od jeho dokončení. Opět plánujeme i koncert nebo divadlo. Zatím máme málo českých účastníků, zatímco mladých Němců z ASF je 14. Tito dobrovolníci žijí celý rok v České republice a diskuze o jejich zkušenostech z pobytu v naší zemi je vždy zajímavá, proto Vás zveme k účasti. Přihlášky:prateleherlikovic@seznam.cz
evangnet / web