image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Instalace Jana Mikschika v Krouně

11. 11. Krouna
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Krouně s kazatelskými stanicemi ve Svratouchu a Skutči, Vás co nejsrdečněji zve na slavnostní bohoslužby, při kterých bude instalován bratr Jan Mikschik za faráře sboru.
evangnet / web