image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Koncert u příležitosti opravy zlínských varhan

15. 10. 2017 Evangelický kostel, Štefánikova 3018, Zlín
V neděli 15. října 2017 se od 16 hodin uskuteční v našem kostele koncert u příležitosti dokončení opravy varhan. Vystoupí pěvecký sbor ECHO pod vedením celocírkevního kantora Ladislava Moravetze. Na opravený nástroj zahrají profesorka hry na varhany na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži MgA. Ester Moravetzová a varhaník a varhanář Tomáš Jeřábek, který opravu v uplynulých měsících provedl. Zlínský evangelický kostel nabízí jeden z akusticky nejlepších sálů ve městě a proto využijte této mimořádné příležitosti.
evangnet / web