image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Biblická hodina

Ve šk. roce 2019/20 probíráme na biblických hodinách knihu Genesis. Biblické hodiny začínají 10. října ve Stříteži v 10h a v Rožnově v 16:30.